Eem-avleiringer, (etter elven Eem, som renner ut i Ijselmeer), gruppe havavleiringer fra siste interglasialtid som er utbredt i Danmark, Nord-Tyskland og Nederland. De ligger under moreneavleiringer fra siste istid. Faunaen i Eem-avleiringer består overveiende av muslinger, dels nordlige arter, som kuskjell, Arctica islandica,dels sørlige arter, som tyder på at klimaet i Eem-avleiringenes avleiringstid var varmere enn nå.