Dvergforglemmegei, ettårig urt i rubladfamilien. 5–15 cm høy, rett stengel med butte blad og små, lyseblå blomster. Vokser på tørre bakker nord til Troms, vanligst på Øst- og Sørlandet.