Åkerminneblom, vinterettårig plante i rubladfamilien. 10–40 cm høy, hele blad og små, lyseblå blomster. Vanlig i hele landet nordover til Troms. Den opptrer som ugress i alle slags åkerkulturer, men først og fremst i høstkorn og førsteårs eng. Kan bekjempes med radrensing der denne metoden lar seg gjennomføre, og med en del kjemiske midler.