Forglemmegei er ei stor planteslekt av urter i rubladfamilien. Slekta har meget karakteristiske blomster med sammenvokste, himmelblå kroner der de fem kronflikene har en tydelig gul ring ved basis rundt åpningen til det korte kronrøret. Det finnes om lag 100 arter av forglemmegei i verden og åtte av disse regnes som opprinnelige i Norge. Den nærtstående slekta piggfrø har blomster som er svært like forglemmegei, men fruktene er annerledes. Hele artikkelen