Rubladfamilien er en plantefamilie som på verdensbasis har omtrent 2500 arter i om lag 135 slekter. Artene er hovedsakelig urter, men busker og små trær finnes også. Det er en ganske sammensatt familie, men de aller fleste har blomster i sammenrulla kvaster som igjen kan samles i større strukturer. Fellestrekk for de fleste er det som har gitt det norske navnet; blader som er tett besatt med stive hår.. Hele artikkelen