Oksaleddiksyre, organisk syre av sentral biologisk betydning, formel HOOC–CH2–CO–COOH. Den dannes i sitronsyresyklus fra eplesyre. Oksaleddiksyre dannes videre fra pyrodruesyre ved en tilleiring av CO2 (karboksylering). Endelig oppstår syren når asparaginsyre undergår transaminering. Oksaleddiksyre fungerer som mottager for acetylgruppen fra acetyl-CoA ved inngangen til sitronsyresyklus, og omdannes dessuten til fosfoenolpyruvat som ledd i prosessen glukoneogenese, nydannelsen av glukose fra pyrodruesyre.