Våler er en kommune lengst nord i Solør i Innlandet fylke, på begge sider av Glomma i to mils lengde mellom Elverum og Åsnes. Fra hoveddalføret strekker kommunen seg nordøstover til riksgrensen mot Sverige. Hele artikkelen

Ny artikkel