Våler

Våler, kommune lengst nord i Solør i Innlandet fylke, på begge sider av Glomma i to mils lengde mellom Elverum og Åsnes. Fra hoveddalføret strekker kommunen seg nordøstover til riksgrensen mot Sverige. . Hele artikkelen

Ny artikkel