utviklingspolitikk

Utviklingspolitikk er politikk for å fremme økonomisk og sosial forbedring (utvikling) i utviklingsland. Det uttalte hovedmålet for utviklingspolitikken er ofte fattigdomsreduksjon, demokrati og/eller rettigheter, og i praksis dekker utviklingspolitikken en rekke ulike innsatsområder i mange sektorer, som helse, utdanning, miljø, næringsutvikling, infrastruktur, politiske og institusjonelle reformer, og annet.

Politikkområdet inkluderer også humanitær bistand, som har sitt primære formål å lindre nød hos enkeltmennesker, ikke å fremme samfunnsutvikling.

Utviklingspolitikken kan også inkludere arbeid som i en streng forståelse ikke tar sikte på utvikling i utviklingsland, men regnes som globale fellesgoder. Det inkluderer styrking av FN og internasjonalt samarbeid, arbeid for å motvirke klimaendringer, globale helsespørsmål og annet.

Politikkområdet skiller seg fra annen politikk ved at hovedmålet er forbedring for mennesker i andre land, ikke egne borgere.

Bistand og diplomati

Det viktigste virkemiddelet for gjennomføring av utviklingspolitikken er utviklingsbistand og øvrig utviklingssamarbeid, men mye annet utenrikspolitisk engasjement tar også sikte på utviklingspolitiske formål. I praksis inngår mye av diplomatiets arbeid i utviklingspolitikken, ikke minst arbeid opp mot internasjonale organisasjoner. Utviklingspolitikk er også relevant for en rekke andre politikkområder. For eksempel kan politiske beslutninger knyttet til handel, næringsliv, våpeneksport, miljøpolitikk og mye annet ha konsekvenser for utviklingsland. Begrepet «samstemt utviklingspolitikk» viser til behovet for å ta hensyn til utvikling i alle politikkområder.

Organisering

Utviklingspolitikken forvaltes i de fleste land av landets utenriksdepartement, et direktorat underlagt utenriksdepartementet, eller et eget departement. I noen land land er ansvaret delt mellom departementer.

I Norge har Utenriksdepartementet hovedansvaret, mens direktoratet Norad har ansvar for en del oppgaver, og Klima- og miljødepartementet har ansvar for miljø- og klimaarbeidet. Også statsministerens kontor har viktige roller. Samstemt utviklingspolitikk involverer naturlig nok de fleste departementer.

Ideelle organisasjoner har også en viktig rolle i utviklingspolitikken. Det skjer både ved å levere bistand og andre tjenester, ofte med en kombinasjon av offentlig støtte og privatinnsamlede midler, og ved å drive politisk påvirkningsarbeid overfor myndigheter og borgere i hjemlandet og i utviklingsland, og overfor internasjonale organisasjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Haugen, Hans Morten (2016). Kampen om utviklingen. Teorier, strategier og globale utfordringer. Cappelen Damm.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg