intervensjon

Intervensjon, innblanding, inngripen. Intervensjon brukes ulikt i folkerett, sivilprosess og økonomi.

Faktaboks

Uttale
intervensjˈon
  • I folkeretten er intervensjon en inngripen i en annen stats indre eller ytre forhold ved anvendelse av makt eller trusler om makt. Intervensjon er i prinsippet forbudt som krenkelse av en stats rett til uavhengighet (suverenitet).
  • For intervensjon i sivilprosess, se hovedintervensjon og hjelpeintervensjon.
  • Intervensjon brukes i økonomi om tredjemanns mellomkomst ved aksept eller innfrielse av en veksel.

Folkerett

I folkeretten er intervensjon en inngripen i en annen stats indre eller ytre forhold ved anvendelse av makt eller trusler om makt. Intervensjon er i prinsippet forbudt som krenkelse av en stats rett til uavhengighet (suverenitet).

Det vil i alminnelighet aldri være berettiget å gripe inn i en fremmed stats indre forhold fordi den opprettholder en bestemt styreform eller fordi spesielle politiske idéretninger er fremherskende i landet.

Derimot er det hevdet at intervensjon kan være tillatt av humanitære grunner, således i tilfeller av umenneskelig forfølgelse av religiøse eller politiske mindretall. Også denne type humanitær intervensjon kan det være vanskelig å forsvare politisk. Den er også omstridt ut fra en rettslig vurdering.

Intervensjon forutsetter et moment av tvang og må ikke forveksles med tilbud om megling eller velvillig mellomkomst (bona officia).

Intervensjon kan foretas av en enkelt stat (individuell intervensjon) eller av flere stater i forening (kollektiv intervensjon). Eksempler på den sistnevnte er de aksjoner som har vært satt i verk for å trygge freden i henhold til bestemmelsene i Folkeforbundspakten og i FN-pakten.

Dersom en stat intervenerer i en annen stats indre forhold uten rettslig grunnlag, antas det alminnelig at en tredje stat har adgang til å gripe inn for å hindre denne ulovlige intervensjon.

Borgerkrig gir ikke en stat adgang til å intervenere og støtte den ene av partene. Det var derfor folkerettsstridig av Tyskland og Italia å intervenere til fordel for Franco i den spanske borgerkrig 1936–39.

Intervensjon kan foregå med væpnet makt eller ad diplomatisk vei. I tidligere tider var intervensjon meget alminnelig for å hindre endringer i tronfølgen eller slå ned revolusjoner.

Reglene om intervensjon i folkeretten er lite presise og har derfor ofte tjent som påskudd for ulovlige inngrep i en stats forhold.

Den økte internasjonale oppmerksomheten om beskyttelse av menneskerettighetene, har ofte blitt møtt med, fra den stat som blir kritisert, at slik kritikk er innblanding i indre anliggender (og derved en form for intervensjon). Det er ikke lenger dekning i folkeretten for å hevde at dette er intervensjon i strid med statens suverenitet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg