Stener, mannsnavn, norrønt Steinarr, av Stein, 'stein', og et opprinnelig warijar, 'vokter, verner', eller harjar, 'kriger'. Navnedag 14. desember.