Steinar Bastesen, norsk fisker og politiker. Egen fiskebåt fra 1971. Formann i Norsk Småkvalfangerlag 1984–96. Tidligere medlem av Høyre; medlem av Brønnøy kommunestyre 1977–91 og vararepresentant til Stortinget 1977–81. Stortingsrepresentant for Nordland 1997–2005. I 1997 ble han valgt for Tverrpolitisk Folkevalgte, men brøt med dette og stiftet sitt eget parti Kystpartiet i 1999. Gjenvalgt 2001 på Kystpartiets liste. Bastesen var partileder i Kystpartiet 1999–2006.