Steinar Kvale

Faktaboks

Steinar Kvale
Født
5. februar 1938, Bergen
Død
12. mars 2008

Artikkelstart

Steinar Kvale var en norsk psykolog. Han tok cand. psychol. graden ved Universitetet i Oslo i 1964 og ble doktor philos. samme sted i 1974. Kvale var internasjonalt kjent for sine arbeider innenfor vitenskapsteori, kvalitativ forskningsmetodologi, mesterlære og eksamensforskning.

Biografi

Kvale arbeidet ved Århus universitet fra 1974 og ble professor i pedagogisk psykologi der i 1982. Han grunnla og ledet Senter for kvalitativ forskning fra 1988, og var gjesteprofessor ved flere universiteter i USA.

Forskning og formidling

Kvale var en ledende forsker i Norden på eksamensforskning, og hans doktorgradsavhandling omhandler eksamensformer på universitet. Kvale var en pioner innenfor kvalitative forskning i psykologifaget, og hans doktoravhandling møtte kritikk fra tilhengere av den kvantitative metodetradisjonen i psykologifaget. Internasjonalt var han mest kjent for sin bok om intervjuer i kvalitativ forskning. Mange av hans arbeider drøftet sider ved fagtradisjoner kritisk, og Kvale var en av de første som skrev om postmodernismen og psykologifaget. Han er også kjent for sin kritikk av den antiautoritære pedagogikken, og for ønsket om rehabilitering av mesterlære som læringsform.

Grunntanker og verdiprofil

I Kvales faglige arbeider sto samfunnsperspektivet sentralt som kilde til å belyse tema innenfor psykologi og pedagogikk. På et overordnet plan knytter hans fenomenologisk inspirerte positivismekritikk og utviklingen av den kvalitative forskningsmetode seg til et kritisk oppgjør med psykologiens modernitetstekning. I kritikken av den antiautoritære pedagogikken kommer samfunnsperspektivet eksplisitt frem, idet Kvale viste hvordan denne nyradikale pedagogikken avspeiler forbrukersamfunnets skjulte maktformer og markedslogikk. Han karakteriserte den antiautoritære pedagogikken som tradisjonsnedbrytende, delegitimerende og destabiliserende.

Kvale ønsket å studere psykologiske og pedagogiske forhold i konkrete kontekster i det erfarte levde liv, og fremhevet derfor at pedagogiske fenomener som autoritet, dannelse, disiplin og moral skulle drøftes ut fra aktuelle pedagogiske situasjoner. Hans forskning i den tradisjonelle og moderne mesterlære bunnet heller ikke bare i et ønske om å skape et alternativt læringsrom til skolelæring, men også i et ønske om å fremheve en læringsform som kunne gi inspirasjon til å bruke oversette læringskilder i livssituasjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Brinkmann, S. (2008). «Steinar Kvale in Memoriam». Qualitative Research in Psychology. Nr. 2, bd. 5.
 • Krejsler, J. (red) (2004). Pædagogikken og kampen om individet. Kritisk pedagogikk, ny inderlighed og selvets teknikker. København: Hans Reitzels Forlag
 • Kvale, S. (1970). En eksaminasjon av universitetseksamener. Oslo:Universitetsforlaget
 • Kvale, S. (red) (1992). Psychology and postmodernism. London:Sage
 • Kvale, S. (1997). InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Ritzels Forlag
 • Kvale, S. (2000). «Eksamen som konstruksjon av kunnskap». UNIPED, nr. 3.
 • Kvale, S. «Å bli veiledet i en speillabyrint i tåke». I Skagen, 2011.
 • Kvale, S. «Frigørende pædagogik som frigørende til forbrug». I Krejsler, 2004.
 • Nielsen, K. & Kvale, S. (red) (2003). Praktikkens læringslandskab. At lære gennem arbejde. København: Akademisk forlag
 • Nielsen, K. & Kvale, S. (red) (1999). Mesterlære. Læring som sosial praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal
 • Nielsen, K., Brinkmann, S. Elmholdt, C., Tanggaard, L., Musaeus, P., Kraft, G., (2008). A qualitative Stance. Essays in honor of Steinar Kvale. Århus University Press.
 • Skagen, K. (2011). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Bergen:fagbokforlaget
 • Smith, K.; Kvale, S. (2007). «Om eksamensforskning – intervju med Steinar Kvale». Norsk pedagogisk tidsskrift, 2007, Årg. 91, nr. 2, pp. 94-99

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg