Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statistisk sentralbyrås kontor i Akersveien 26, Oslo.
SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet.

Faktaboks

uttale:
statˈistisk sentralbyrå

Geir Axelsen er administrerende direktør siden august 2018.

SSB er underlagt Finansdepartementet og har siden 1981 hatt eget styre, som oppnevnes av departementet. SSB har i alt cirka 850 ansatte fordelt på Oslo og Kongsvinger. I tillegg har det omtrent 50 intervjuere rundt om i landet. Byrået publiserer vel 860 statistikker og vel 60 analyseartikler årlig. 51 artikler forfattet av SSBs forskere ble publisert i internasjonale tidsskrifter i 2017.

SSB utøver sin virksomhet etter lov av 16. juni 1989 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og forskrift om gjennomføring og utfylling av statistikkloven. Loven slår fast at

 • SSB har det nasjonale ansvaret for norsk offisiell statistikk

 • SSB er faglig en uavhengig institusjon, men underlagt de overordnede retningslinjene og finansielle rammene regjeringen og Stortinget til enhver tid setter for virksomheten

 • SSB gis adgang til å benytte statlige administrative datasystemer og registre

SSB kan pålegge enhver, både næringsdrivende og offentlige organer, å gi opplysninger for utarbeiding av offisiell statistikk. SSB utarbeider statistikk hovedsakelig med utgangspunkt i rådata fra to kilder: statlige administrative registre og spørreundersøkelser. I tillegg hentes stadig mer informasjon direkte ut fra bedrifters og kommuners datasystemer. De mest sentrale statlige registrene er:

I tillegg samles mye av det statistiske materialet inn dels ved større periodiske tellinger, som folketellinger og jordbruks- og bedriftstellinger, dels ved årlige tellinger (som produksjonsstatistikk for jordbruk og industri) og dels ved løpende registrering (for eksempel handels- og arbeidsmarkedsstatistikk). I tillegg til informasjonslevering til den offentlige forvaltningen yter SSB tjenester til næringslivet, massemedia og publikum, samtidig som de utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner.

Organisering

SSB gjennomgikk en større omorganisering i 2016/17 og er organisert i fire fagavdelinger:

 • Avdeling for priser, finans- og utenriksstatistikk
 • Avdeling for person- og sosialstatistikk
 • Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk
 • Forskningsavdelingen

I tillegg er det fire administrative avdelinger:

 • Administrasjonsavdelingen
 • Avdeling for kommunikasjon og brukerkontakt
 • Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner
 • Internasjonalt sekretariat

Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen ble etablert i 1950, og SSB er et av få statistikkbyråer i verden med egen forskningsavdeling. Forskningen foregår ofte i samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitutter i Norge eller i utlandet. Siden 1980-årene har mye av arbeidet ved forskningsavdelingen gått med til å utvikle mikrosimuleringsmodeller, som blant annet anvendes i analyser av større samfunnsendringer som kan skyldes demografiske endringer, økonomisk vekst og myndighetenes politikk.

Historikk

SSB ble opprettet som selvstendig direktorat i 1876 og bestod den gang av 15 medarbeidere. Forgjengeren var Finansdepartementets Tabel-Contoir, opprettet i 1832, som fra 1846 sorterte under Departementet for det Indre. Siden opprettelsen har SSB produsert millioner av tall, tusenvis av analyser og gjennomført en rekke tellinger og undersøkelser. Særlig siden 1960 har det vært sterk vekst i SSBs virksomhet, blant annet på grunn av den stadig mer omfattende offentlige planlegging, som har økt behovet for statistikk.

Direktører

1876–1913 Anders Nicolai Kiær
1913–1920 Nicolai Rygg
1920–1945 Gunnar Jahn
1946–1948 Arne Skaug
1949–1980 Petter Jakob Bjerve
1980–1991 Arne Øien
1991–2004 Svein Longva
2005–2010 Øystein Olsen
2011–2015 Hans Henrik Scheel
2015–2017 Christine B. Meyer
2017–2018 Birger Vikøren, konstituert
2018– Geir Axelsen

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Lie, Einar & Hege Roll-Hansen: Faktisk talt : statistikkens historie i Norge, 2001, isbn 82-15-00150-5, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg