folkeregister

Artikkelstart

Folkeregister er en fortegnelse over innbyggerne innen et administrativt område.

I Norge er det hovedsakelig en betegnelse på de lokale kontorene som tar imot og registrerer aktuell informasjon om de bosatte i kommunen. Folkeregistrering er ulikt utbygd i ulike land og mest utbygd i de nordiske.

Det sentrale folkeregister inneholder et fødselsnummer (11 siffer) for alle bosatte i landet siden 1. oktober 1964, og informasjon om blant annet personens navn, fysisk og digital adresse, foreldre, fødselsdato, fødested, bosted, sivilstand, statsborgerskap og flyttedato. Personer som skal oppholde seg kortere enn seks måneder i landet, kan få tildelt et d-nummer.

Folkeregistrering er siden 1991 underlagt Skattedirektoratet, som har ansvaret for innsamling og kvalitetssikring av folkeregisteropplysninger. Distribusjon av opplysningene til offentlige etater, virksomheter og andre brukere er overlatt til selskapet Evry.

Skattekontorene håndterer den lokale registreringen i folkeregisteret, mens Skattedirektoratet er sentral myndighet og behandlingsansvarlig.

Lov

I Norge var det etter lov av 24. juni 1915 kommunestyret som traff beslutning om at det skulle opprettes folkeregister i kommunen. Ved lov av 15. november 1946 ble folkeregistrering obligatorisk i alle kommuner. Folkeregisteret i Oslo ble opprettet i 1906.

En ny lov om folkeregistrering trådte i kraft i oktober 2017 og skal sørge for modernisert adgang til tjenestene gjennom digitalisering, mer åpenhet omkring opplysninger som ikke er taushetbelagt og enklere adgang til opplysninger for flere brukergrupper.

Regler

All flytting skal meldes til folkeregisteret innen 8 dager. Opphold i utlandet av minst 6 måneders varighet skal før utreisen meldes til bostedets folkeregister.

Personer som tar opphold i Norge av minst 6 måneders varighet, skal innen 8 dager melde fra til folkeregisteret på bostedet. Denne meldeplikten berører ikke bestemmelsene om arbeidstillatelse, meldeplikt til politiet med mer.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg