Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet. 

Christine B. Meyer er administrerende direktør fra 2015. 

SSB er underlagt Finansdepartementet og har siden 1981 hatt eget styre, som oppnevnes av departementet. SSB har i alt cirka 930 ansatte fordelt på Oslo (570) og Kongsvinger (360). I tillegg har det omtrent 200 intervjuere rundt om i landet.

SSB utøver sin virksomhet etter lov av 16. juni 1989 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og forskrift om gjennomføring og utfylling av statistikkloven. Loven slår fast at

  • SSB har det nasjonale ansvaret for norsk offisiell statistikk

  • SSB er faglig en uavhengig institusjon, men underlagt de overordnede retningslinjene og finansielle rammene regjeringen og Stortinget til enhver tid setter for virksomheten

  • SSB gis adgang til å benytte statlige administrative datasystemer og registre 

SSB kan pålegge enhver, både næringsdrivende og offentlige organer, å gi opplysninger for utarbeiding av offisiell statistikk. SSB utarbeider statistikk hovedsakelig med utgangspunkt i rådata fra to kilder: statlige administrative registre og spørreundersøkelser. I tillegg hentes stadig mer informasjon direkte ut fra bedrifters og kommuners datasystem. De mest sentrale statlige registrene er: 

I tillegg samles mye av det statistiske materialet inn dels ved større periodiske tellinger, som folketellinger og jordbruks- og bedriftstellinger, dels ved årlige tellinger (som produksjonsstatistikk for jordbruk og industri) og dels ved løpende registrering (for eksempel handels- og arbeidsmarkedsstatistikk). I tillegg til informasjonslevering til den offentlige forvaltningen yter SSB tjenester til næringslivet, massemedia og publikum, samtidig som de utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner.

SSB er organisert i fire fagavdelinger i tillegg til en egen forskningsavdeling. De fire fagavdelingene er Avdeling for økonomi-, energi- og miljøstatistikk, Avdeling for personstatistikk, Avdeling for næringsstatistikk og Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk. I tillegg er det fire administrative avdelinger: Administrasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Avdeling for IT og Avdeling for metode og datafangst. 

Forskningsavdelingen ble etablert i 1950, og SSB er et av få statistikkbyråer i verden med egen forskningsavdeling. Forskningen foregår ofte i samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitutter i Norge eller i utlandet. Siden 1980-årene har mye av arbeidet ved forskningsavdelingen gått med til å utvikle mikrosimuleringsmodeller, som blant annet anvendes i analyser av større samfunnsendringer som kan skyldes demografiske endringer, økonomisk vekst og myndighetenes politikk. I dag utføres det om lag 100 forskerårsverk ved SSB.

SSB ble opprettet som selvstendig direktorat i 1876 og bestod den gang av 15 medarbeidere. Forgjengeren var Finansdepartementets Tabel-Contoir, opprettet i 1832, som fra 1846 sorterte under Departementet for det Indre. Siden opprettelsen har SSB produsert millioner av tall, tusenvis av analyser og gjennomført en rekke tellinger og undersøkelser. Særlig siden 1960 har det vært sterk vekst i SSBs virksomhet, blant annet på grunn av den stadig mer omfattende offentlige planlegging, som har økt behovet for statistikk. 

1876-1913 Anders Nicolai Kiær
1913-20 Nicolai Rygg
1920-45 Gunnar Jahn
1946-48 Arne Skaug
1949-80 Petter Jakob Bjerve
1980-91 Arne Øien
1991-2004 Svein Longva
2005-10 Øystein Olsen
2011- 2015 Hans Henrik Scheel
2015 -  Christine B. Meyer

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.