Robert, mannsnavn; opprinnelig germansk. Sammensatt av norrønt hróðr, 'berømmelse, ære, ros'; og bjart, 'lys, skinnende'. Navnet ble alminnelig utbredt i Norge på 1300-tallet. Navnedager 6. juni, 7. juni og 7. september.