Rennebu

Faktaboks

Landareal
948 km²
Innbyggertall
2 541
Administrasjonssenter
Berkåk

Kommunevåpen

Rennebu. Utsikt mot Berkåk sett fra Tosetberget. Elven Orkla i dalbunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Lisens: Gjengitt med tillatelse
Av /Store norske leksikon ※.
Lisens: Gjengitt med tillatelse

Plassering

Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Rennebu er en kommune i Trøndelag fylke, nord for Oppdal. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1966 da Innset sogn fra daværende Kvikne kommune i Hedmark ble innlemmet.

Natur

Rennebu omfatter øvre del av Orklas dalføre. Langs øvre del av Orkla har dalen slake fjellsider. Ved Ulsberg skjærer Orkla seg ned til en dyp, trang dal i nordlig retning som etter hvert dreier mot nordvest og vider seg ut. Sideelven Grana danner øverst en vid dal med slake fjellsider som kommer inn lengst nede i hoveddalen fra sørvest. Fjellene i Rennebu er høyest i vest, hvor kommunen strekker seg inn i Trollheimen. Høyest rager Svarthetta på 1548 meter over havet. Berggrunnen tilhører Trondheimsfeltet, som for det meste består av fyllitt med enkelte innslag av inntrengte dypbergarter.

Bosetning

Bosetningen i Rennebu ligger i bunnen av hoveddalen og i dalsidene lenger sør med konsentrasjoner på dalhyllene ved Ulsberg og Berkåk. Folketallet i kommunen holdt seg relativt stabilt frem til 1980, men har siden gått litt tilbake. I årene 1996–2006 var tilbakegangen på 5,8 prosent, mot en vekst på 7,1 prosent i Sør-Trøndelag fylke som helhet. Kommunens eneste tettsted er administrasjonssenteret Berkåk med 998 innbyggere (2018).

Næringsliv

Jordbruk (betydelig storfe- og sauehold) og skogbruk med tilhørende foredlingsbedrifter utgjør en vesentlig del av næringsgrunnlaget. Kommunen har sagbruk og hyttefabrikk samt bedrifter med produksjon av håndlaftede bolig- og fritidshus. I skogen ble det i 2004 avvirket 15 500 m3 tømmer. For øvrig finnes møbelfabrikk og meieri med tørrmelkproduksjon. Undal verk øst for Berkåk har fra 1740 periodevis hatt kisdrift, sist frem til 1971.

Rennebu er en mellomstor kraftkommune med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 749 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er sju kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 455 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Brattset kraftverk (i drift fra 1982) og Grana kraftverk (1982). Elvene Orkla og Grana ble utbygd i begynnelsen av 1980-årene, med bygging av demningen på Nerskogen som dannet den kunstige innsjøen Granasjøen.

Samferdsel

Dovrebanen går gjennom Rennebu med stasjoner på Berkåk. E 6 følger om lag samme traseen. Fra Ulsberg tar riksvei 3 av over Kvikne til Østerdalen, og fra Berkåk går riksvei 700 ned hoveddalen til Orkanger.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Rennebu hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal og Snillfjord.

Rennebu er del av Oppdal næringsregion sammen med Midtre Gauldal og Oppdal.

Rennebu kommune tilsvarer de tre soknene Berkåk, Innset og Rennebu i Gauldal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Rennebu til Orkedalen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Rennebu

For statistiske formål er Rennebu kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 11 grunnkretser:

  • Øvre Rennebu: Nordskogen, Berkåk nord, Berkåk sør, Ulsberg-Innset, Søndre Innset, Gisnås, Havdal
  • Nedre Rennebu: Refshus, Nerskogen, Rennebu, Grindal

Kultur og historikk

Rennebu hovedkirke fra 1669 er en av landets få Y-formede kirker. Innset kirke fra 1642 brant ned til grunnen i 1995, men ble i 2000 gjenreist slik den var. Bygdemartnan er en årlig salgsmesse for husflid og håndverk. Rennebu bygdemuseum, med flere bygninger, blant annet Haugen gård, en typisk Rennebu-gård, setermuseum på Nerskogen samt butikkmuseum; årlige bygdetundager. 48 km av Pilegrimsleden går gjennom kommunen.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1982) har et svevende omvendt rødt gaffelkors mot en gullfarget bakgrunn, det gjengir en stilisert utgave av Rennebu kirke.

Navn

Navnet kommer av norrønt Rennabú; første ledd kan være avledet av rann, ‘hus’.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Halvorsen, Helge & Jenny Kosbergløkk: Rennebuboka : gard og ætt, 1983-89, 4 bind.
  • Tronshaug, A. E. m.fl.: Innset : en bygdebok, 1975-97, 2 bind.

Kommentarer (2)

skrev Kjetil Ree

Jernbanestasjonen på Ulsberg har vel vært nedlagt noen år nå?

svarte Svein Askheim

Du har rett. Takk.<br />mvh<br />Svein<br />

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg