Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Hitra, kommune i Sør-Trøndelag fylke sørvest for utløpet av Trondheimsfjorden; den består av øya Hitra (571,5 km2), som er den største øya i Sør-Norge, og en rekke større og mindre øyer omkring, de fleste på nord- og nordvestsiden av hovedøya.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Hitra slås sammen med en del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette var i tråd med lokale ønsker.

Geologisk er Hitra vesentlig bygd opp av kaledonske, magmatiske bergarter (dioritt og granitt), med noe grunnfjellsgneis i nord og en smal stripe med devonsk sandstein i sørøst langs trondheimsleia. Det meste av Hitra er flatt og myrlendt med myrvidder som ligger opp til 100 moh. Opp fra myrviddene stikker koller, høyest i granitten i sørvest og midt på øya. Høyeste topp er Mørkdalstua (345 moh.).

Befolkningen har gått jevnt tilbake siden 1946, og det har foregått en fraflytting fra småøyene. Over 2/3 av befolkningen er bosatt på øya Hitra, det meste av bosetningen for øvrig ligger på øyene Fjellværøy, Dolmøy og Ulvøy nord for Hitra. Bosetningen ligger spredt langs kysten med tettere bosetning i tettstedene Fillan som er kommunens administrasjonssenter, og Hestvika, samt tettbebyggelsen Sandstad, og ellers ved Ansnes og Kvenvær på Hitra, Knarrlagsund på Fjellværøya og Kjerringvåg på Dolmøya.

Jordbruk og fiske er viktige næringsveier som dels drives i kombinasjon og sysselsetter ca. 11 % av yrkesbefolkningen (2001). Antall bruk i drift har gått sterkere tilbake enn ellers i fylket. Av jordbruksarealet brukes til 97 % til eng. Hitra er fylkets viktigste fiskerikommune etter verdien av den ilandbrakte fagsten. Viktigst er fangst av krabber og torsk. Det finnes en rekke anlegg for oppdrett av laks og regnbueørret. Hitra har en stor stamme av hjort og rådyr. I 2008 ble det felt ca. 1000 hjort.

Industrien er sterkt knyttet til fisket og sjøen, og en overveiende del av industrisysselsettingen er knyttet til fiskematindustri, tangmelfabrikk, slipp og verft; meieri. For øvrig finnes sementstøperi. Vindmøllepark på Eldsfjellet.

I Sandstad kommer avisen Hitra–Frøya ut to ganger ukentlig.

Rundt Hitra går Rv. 713. Ulvøya har broforbindelse med Fjellværøy, som fikk fast veiforbindelse med Hitra 1992. Rv. 714 går fra Orkanger gjennom Snillfjord og via Hitratunnelen til Sandstad på Hitra. Den går over østre del av Hitra til Kjerringvåg på Domøya der tunnel fører til Hammarvika på Frøya. Hurtigbåtforbindelse med Kristiansund og Trondheim fra Sandstad. Bilfergeforbindelser fra Forsnes til Aukan i Tustna og videre til Smøla.

Sykehjem og idrettshall i Fillan.

Hitra hører til Trøndelag politidistrikt, Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med Agdenes, Frøya, Hemne, Meldal, Orkdal, Rennebu og Snillfjord.

Hitra kommune tilsvarer de fire soknene Fillan, Hitra, Kvenvær og Sandstad i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hitra til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Hitra kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 28 grunnkretser:

  • Vestre Hitra: Forsnes/Anderskog, Kvenvær, Helsøysund, Bispøyan, Tømmervik, Strøm, Asmundvåg, Smågesjø, Hopsjø, Vestre Dolmøy, Østre Dolmøy, Barmanfjorden
  • Østre Hitra: Balsnes, Akset på Hitra, Fillan, Eidsvåg, Glørstad, Ansnes, Ulvøy, Skjerbusdal, Nordbotn, Fjellvær, Akset på Fjellværøy, Tranvik, Utset, Børøysund, Strand, Sandstad

Severdigheter på øya Hitra er Hestneshulen, middelalderkirke på Dolm, Fillan kirke fra 1789 og Forsnes kapell fra 1763 (flyttet hit fra Hakkbuan i Kvennværet 1935). Dolmen miniatyrby med ca. 1000 hus, båter og havneanlegg. Kystmuséet i Sør-Trøndelag i Fillan har natur- og kulturhistoriske utstillinger samt en utstilling om 1920-årene.

Kommunen ble dannet 1964 ved sammenslåing av de tidligere kommuner Hitra, Sandstad, Fillan og Kvenvær.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har et sølv hjortehode mot en blå bakgrunn; illustrerer hjortebestanden på øya.

Navnet kommer av norrønt Hitrar, trolig med betydningen ‘den splittede, innskårede’.

  • Fjeldberg, Herm: Hitra og Frøyas Beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie, 1926, Finn boken
  • Fugelsøy, Maurits: Hitra: øya og folket, 1958-62, 2 b., Finn boken
  • Olsen, Krister mfl: Over stokk og stein : veier på Hitra og Frøya i gammel og ny tid. 2015
  • Sivertsen, Svend Ingar mfl: Endring : Hitra kommune 1964-2014. 2014
  • Utseth, Sverre R.: Hitraboka : Gårds- og slektshistorie, Sandstad sokn, 1989, isbn 82-991983-0-5, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.