Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Hitra er en kommune i Trøndelag fylke sørvest for utløpet av Trondheimsfjorden; den består av øya Hitra (571,5 kvadratkilometer), som er den største øya i Sør-Norge, og en rekke større og mindre øyer omkring, de fleste på nord- og nordvestsiden av hovedøya.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Hitra slås sammen med en del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette var i tråd med lokale ønsker. Dette området omfatter om lag 300 innbyggere og en skolekrets med en 1-4-skole.

Geologisk er Hitra vesentlig bygd opp av kaledonske, magmatiske bergarter (dioritt og granitt), med noe grunnfjellsgneis i nord og en smal stripe med devonsk sandstein i sørøst langs trondheimsleia. Det meste av Hitra er flatt og myrlendt med myrvidder som ligger opp til 100 meter over havet. Opp fra myrviddene stikker koller, høyest i granitten i sørvest og midt på øya. Høyeste topp er Mørkdalstua (345 meter over havet).

Befolkningen har gått i bølger i etterkrigstida, med 5 382 innbyggere i 1950 som høyeste folketall og 4 028 i 2007 som laveste folketall. Siden 2007 har folketallet økt med 15 prosent.

I hele etterkrigstida har det skjedd en fraflytting fra småøyene og en fortetting rundt sentra. Over to tredjedeler av befolkningen er bosatt på øya Hitra, det meste av bosetningen for øvrig ligger på øyene Fjellværøy, Dolmøy og Ulvøy nord for Hitra.

Bosetningen ligger spredt langs kysten med tettere bosetning i tettstedene Fillan, som er kommunens administrasjonssenter, og Hestvika, samt tettbebyggelsen Sandstad, og ellers ved Ansnes og Kvenvær på Hitra, Knarrlagsund på Fjellværøya og Kjerringvåg på Dolmøya.

Jordbruk og fiske er viktige næringsveier som dels drives i kombinasjon og sysselsetter cirka 11 prosent av yrkesbefolkningen (2001). Antall bruk i drift har gått sterkere tilbake enn ellers i fylket. Av jordbruksarealet brukes til 97 prosent til eng. Hitra er fylkets viktigste fiskerikommune etter verdien av den ilandbrakte fangsten. Viktigst er fangst av krabber og torsk. Det finnes en rekke anlegg for oppdrett av laks og regnbueørret.

Hitra er kjent for sin store bestand av hjort og rådyr. I årene 2012–2018 ble det i gjennomsnitt felt 955 hjort og 300 rådyr hvert år.

Industrien er sterkt knyttet til fisket og sjøen, og en overveiende del av industrisysselsettingen er knyttet til fiskematindustri, tangmelfabrikk, slipp og verft; meieri. For øvrig finnes sementstøperi.

Vindmøllepark på Eldsfjellet.

Lokalavisen Hitra–Frøya har kontor på Sandstad og kommer ut to ganger ukentlig.

Riksvei 714 går fra Orkanger gjennom Snillfjord og via Hitratunnelen til Sandstad på Hitra. Den går over østre del av Hitra til Kjerringvåg på Dolmøya der Frøyatunnelen fører til Hammarvika på Frøya.

Rundt hovedøya Hitra går riksvei 713. Ulvøya har broforbindelse med Fjellværøya, som fikk fast veiforbindelse med Hitra i 1992.

Hitra har hurtigbåtforbindelse med Kristiansund og Trondheim fra Sandstad. Bilfergeforbindelser fra Forsnes til Aukan i Tustna og videre til Smøla.

Det er sykehjem, idrettshall og videregående skole på Fillan.

Hitra hører til Trøndelag politidistrikt, Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med Agdenes, Frøya, Hemne, Meldal, Orkdal, Rennebu og Snillfjord.

Hitra kommune tilsvarer de fire soknene Fillan, Hitra, Kvenvær og Sandstad i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hitra til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Hitra kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 28 grunnkretser:

  • Vestre Hitra: Forsnes/Anderskog, Kvenvær, Helsøysund, Bispøyan, Tømmervik, Strøm, Asmundvåg, Smågesjø, Hopsjø, Vestre Dolmøy, Østre Dolmøy, Barmanfjorden
  • Østre Hitra: Balsnes, Akset på Hitra, Fillan, Eidsvåg, Glørstad, Ansnes, Ulvøy, Skjerbusdal, Nordbotn, Fjellvær, Akset på Fjellværøy, Tranvik, Utset, Børøysund, Strand, Sandstad

Severdigheter på øya Hitra er Hestneshulen, middelalderkirke på Dolm, Fillan kirke fra 1789, Forsnes kapell fra 1763 (flyttet hit fra Hakkbuan i Kvennværet i 1935) og Dolmen miniatyrby med ca. 1000 hus, båter og havneanlegg. Kystmuséet i Sør-Trøndelag på Fillan har natur- og kulturhistoriske utstillinger og en utstilling om 1920-årene.

Kommunen ble dannet i 1964 ved sammenslåing av de tidligere kommuner Hitra, Sandstad, Fillan og Kvenvær.

Kommunevåpenet ble godkjent i 1987; det viser et sølv hjortehode mot en blå bakgrunn; motivet illustrerer hjortebestanden på øya.

  • Fjeldberg, Herman: Hitra og Frøyas Beskrivelse : et bidrag til det gamle Hitra prestegjelds historie, 1926, Finn boken
  • Fugelsøy, Maurits: Hitra: øya og folket, 1958-62, 2 b., Finn boken
  • Olsen, Krister mfl: Over stokk og stein : veier på Hitra og Frøya i gammel og ny tid. 2015
  • Sivertsen, Svend Ingar mfl: Endring : Hitra kommune 1964-2014. 2014
  • Utseth, Sverre R.: Hitraboka : Gårds- og slektshistorie, Sandstad sokn, 1989, isbn 82-991983-0-5, Finn boken
  • Vik, Marie mfl. Vegen til havet : fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel. Utgitt av Snøfugl forlag, 2002. isbn 82-7083-269-3

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.