Paraguai, elv i Sør-Amerika, største bielv til Paraná, springer ut i Mato Grosso i Brasil, og renner mot sør gjennom staten Paraguay, danner et stykke Paraguays grense til Argentina og munner ut i Paraná, 2550 km lang. Meget viktig samferdselsåre, lett å navigere på, og muliggjør båttrafikk helt til Río de la Plata. Viktigste bielver er Apa fra øst ved grensen til Brasil, og Río Negro og Pilcomayo fra vest.