Sør-Amerika

Sør-Amerika er en verdensdel  på den vestlige halvkule som omfatter den sørligste del av det amerikanske kontinent. Mesteparten av Sør-Amerika ligger sør for ekvator, og bare en liten del på den nordlige halvkule. Grensen mot Nord-Amerika (og Mellom-Amerika) regnes å gå ved Panamaeidet; geopolitisk går grensen mellom Colombia og Panama).Med et areal på 17 840 000 kvadratkilometer er Sør-Amerika den fjerde største verdensdelen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hans Geir Aasmundsen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 27 artikler: