Sør-Amerika

Sør-Amerika er en verdensdel på den vestlige halvkule som omfatter den sørligste delen av det amerikanske kontinent. Mesteparten av Sør-Amerika ligger sør for ekvator, og bare en liten del på den nordlige halvkule. Grensen mot Nord-Amerika, og også mot Mellom-Amerika, regnes å gå ved Panamaeidet. Geopolitisk går grensen mellom Colombia og Panama. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hans Geir Aasmundsen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 27 artikler: