Morten Lund, norsk politiker (Sp), dr.scient; gårdbruker, Bjugn. Ordfører i Bjugn 1988–93. 1989–93 vararepresentant til Stortinget. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 1993–2005. Leder av Næringskomiteen 1999–2001.