Magnus, mannsnavn, av latin 'stor', opprinnelig tilnavn til Karl den store, Carolus Magnus, som Magnus den gode ifølge Snorre var oppkalt etter. Varianter: Mogens, Mons. Navnedager 16. april og 6. september.