Mohammad, mannsnavn, av arabisk muhammad, 'høyt lovprist', navnet til profeten Muhammad, grunnleggeren av islam. Det er det mannsnavn som trolig har størst utbredelse i den muslimske verden. Navnet opptrer i en lang rekke varianter, blant annet også Ahmad, Mahmood og Mehmet.