Lierne er en kommune i Trøndelag fylke, dannet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Nordli og Sørli. Lierne er Trøndelags største kommune i flateinnhold og ligger øst for Namdalen, grenser i nord til Røyrvik, i sør, øst og til dels i nord mot Sverige og i vest mot Snåsa og Grong.

Berggrunnen er mest gneis og granitt i sør, hvor man finner de høyeste fjellene, Hestkjøltoppen (1390 moh.) i øst og Blåfjellhatten og Goegkemesspielte (henholdsvis 1332 og 1333 moh.) i sør. I nord er det glimmerskifer og få høyder over 1000 m. Arealet består for en stor del av skog og myrer, fjellvidder og en rekke store ferskvann, og over halvparten av arealet ligger over 600 moh. Cirka 24 prosent av arealet er jordbruksareal og produktiv skog. I den sørlige del har vassdragene med innsjøene Lenglingen og Rengen avløp til Sverige (Indalsälven), mens Sanddølavassdraget med innsjøene Sandsjøen og Laksjøen midt i kommunen renner ut i Namsen. I nord renner Tunnsjøelva fra Tunnsjøen til Namsen, mens Limingen har naturlig avløp gjennom Linvasselva til Sverige (Ångermanälven). Store arealer ble i 2004 vernet i hhv. Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Befolkningen har gått jevnt tilbake siden 1960, i årene 1995–2013 med ca. 13 prosent. Bosetningen er for det meste spredt langs vassdragene i Nordli midt i kommunen og Sørli sør i kommunen. Administrasjonssenteret Sandvika ligger ved Nordli kirke, på nordsiden av Laksjøen. Lierne har ingen egentlige tettsteder.

Lierne er en jordbruks- og skogbruksbygd. I jordbruket drives gressproduksjon og husdyrhold (storfe og sau), og det er store arealer som kan dyrkes. Årlig tømmeravvirkning er 60 300 m3 (2003), hovedsakelig gran. Industrien er beskjeden og domineres av næringsmiddelindustri (lefsebakeri og foredlingsbedrift for viltkjøtt) og bergverk (skiferbrudd). Noe turisttrafikk; alpinanlegg i Sørli.

Lierne er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 266 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er i kommunen, høyeste fallhøyde er 60 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Tunnsjø kraftverk (i drift fra 1963) og Linvasselv kraftverk (1962).

Jakt og fiske skaffer biinntekter, og Lierne regnes som landets beste rypetrakter.

Fv. 74 går fra E 6 ved Formofoss i Grong kommune gjennom Nordli langs Laksjøen og Sandsjøen til Gäddede i Sverige. Fra Eide mellom Laksjøen og Sandsjøen tar Fv. 765 av gjennom Sørli langs Lenglingen og Rengen og over til Sverige.

Lierne har to kommunale grunnskoler som begge er kombinerte barne- og ungdomsskoler: Stortangen skole og Sørli skole.

Lierne hører til Trøndelag politidistrikt, Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Indre Namdal regionråd sammen med Grong, Høylandet, Namsskogan og Røyrvik.

Lierne kommune tilsvarer de to soknene Nordli og Sørli i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lierne til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Lierne kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Østborg/Eide, Skåle, Mebygda, Kvam, Eidet, Kveli, Sandvik, Skjellbred og Tunnsjø.

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Lierne museum består av bygdetun i Nordli og Sørli. I Lierne er det gjort funn av gravhauger og steinalderboplasser. Både Nordli og Sørli kirker er tømmerkirker i nygotisk stil, begge bygd 1873.

Kommunevåpenet (godkjent 1984) har tre stående sølv ryper, to over en, mot en blå bakgrunn; illustrerer småviltjakt i eldre og nyere tid. Kommuneblomst; olavsstake. Kommunenummer: 1738.

Navnetkommer av norrønt Liðir, flertall av ‘li’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.