Lierne

Faktaboks

Landareal
2 631 km²
Innbyggertall
1 386
Administrasjonssenter
Sandvika
Fylke
Trøndelag
Innbyggernavn
libygg
Målform
nøytral
Kommunenummer
5042
Høyeste fjell
Hestkjøltoppen, Mealhkoe (1390 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Lierne er en kommune i Trøndelag fylke, dannet i 1964 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Nordli og Sørli. Lierne er Trøndelags største kommune i flateinnhold og ligger øst for Namdalen, grenser i nord til Røyrvik, i sør, øst og til dels i nord mot Sverige og i vest mot Snåsa og Grong.

Natur

Lierne. Gårdsbruk ved innsjøen Lenglingen. Fra Estil i Mebygda, Sørli. Blåfjellet i vest.

Av /KF-arkiv ※.

Berggrunnen er mest gneis og granitt i sør, hvor man finner de høyeste fjellene, Hestkjøltoppen (1390 meter over havet) i øst og Blåfjellhatten og Goegkemesspielte (henholdsvis 1332 og 1333 meter over havet) i sør. I nord består berggrunnen av glimmerskifer og få høyder over 1000 meter. Arealet består for en stor del av skog og myrer, fjellvidder og en rekke store ferskvann. Over halvparten av kommunens areal ligger over 600 meter over havet. Omkring 25 prosent av arealet er jordbruksareal og produktiv skog.

I den sørlige del har vassdragene med innsjøene Lenglingen og Rengen avløp til Sverige (Indalsälven), mens Sanddølavassdraget med innsjøene Sandsjøen og Laksjøen renner ut i Namsen. I nord renner Tunnsjøelva fra Tunnsjøen til Namsen, mens Limingen har naturlig avløp gjennom Linvasselva til Sverige (Ångermanälven).

Store arealer ble i 2004 vernet i henholdsvis Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Bosetning

Vinter i Lierne nasjonalpark
.
Lisens: CC BY 2.0

Befolkningen har gått jevnt tilbake siden 1960, i årene 1995–2013 med omtrent 13 prosent. I perioden 2010–2018 var nedgangen i folketallet 3,9 prosent, mot 8,7 prosent vekst i fylket som helhet. Bosetningen er for det meste spredt langs vassdragene i Nordli, midt i kommunen og Sørli, sør i kommunen. Administrasjonssenteret Sandvika, med 240 innbyggere, ligger på nordsiden av Laksjøen, men kommunen har ingen egentlige tettbebyggelser.

Næringsliv

Lierne er en jordbruks- og skogbrukskommune. I jordbruket drives husdyrhold med hovedsakelig storfe og sau. Totalt jordbruksareal i drift er 14 156 dekar, og ut over det er det store arealer som kan dyrkes. Arealet av produktiv skog er 791 295 dekar, hovedsakelig gran. Av denne ble det avvirket 25 069 kubikkmeter i 2018.

Industrien er beskjeden og domineres av næringsmiddelindustri (lefsebakeri og foredlingsbedrift for kjøtt) og bergverk (skiferbrudd). Det er et alpinanlegg i Sørli og kommunen har dessuten en del turisme.

Kommunens innbyggere arbeidet i 2018 med følgende (SSB):

  • Primærnæringer: 11,3 prosent
  • Industri, produksjon, energi: 27,4 prosent
  • Varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finans: 20,3 prosent
  • Offentlig administrasjon, sosialforsikring: 7,7 prosent
  • Undervisning: 7,8 prosent
  • Helse- og sosialtjenester: 24,1 prosent
  • Personlig tjenesteyting: 1,4 prosent

Lierne er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 266 GWh (per 2016), største fallhøyde er 56 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Tunnsjø kraftverk, i drift fra 1963 og det norsk-svenske Linvasselv kraftverk fra 1962.

Jakt og fiske skaffer biinntekter, og Lierne regnes som et av landets beste områder for rypejakt.

Samferdsel

Fylkesvei 74 går fra E6 ved Formofoss i Grong, gjennom Nordli langs Laksjøen og Sandsjøen til Gäddede i Sverige. Fra Eide mellom Laksjøen og Sandsjøen tar fylkesvei 765 av gjennom Sørli langs Lenglingen og Rengen og over til Sverige.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Lierne har to kommunale grunnskoler som begge er kombinerte barne- og ungdomsskoler: Stortangen skole i Nordli og Sørli skole i Mebygda. Skolene har henholdsvis cirka 80 og 90 elever. Det er også to barnehager, i Sandvika og Sørli.

Lierne hører til Trøndelag politidistrikt, Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Namdal regionråd, sammen med Namsos, Flatanger, Leka, Osen, Nærøysund, Høylandet, Namsskogan, Overhalla, Grong og Røyrvik.

Lierne kommune tilsvarer de to soknene Nordli og Sørli i Namdal prosti, Nidaros bispedømme.

Fram til slutten av 1800-tallet hørte Lierne til Namdalen fogderi (skattemyndighet) i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Lierne

For statistiske formål består Lierne kommune (per 2019) av ett delområde med 9 grunnkretser: Østborg/Eide, Skåle, Mebygda, Kvam, Eidet, Kveli, Sandvik, Skjellbred og Tunnsjø.

Historikk og kultur

Lierne museum består av bygdetun i Nordli og Sørli. I Lierne er det gjort funn av gravhauger og steinalderboplasser. Både Nordli og Sørli kirker er tømmerkirker i nygotisk stil. Begge ble bygd i 1873.

Kommunevåpen og navn

Kommunevåpenet (godkjent i 1984) har tre stående ryper i sølv, to over en, mot en blå bakgrunn. De illustrerer småviltjakt i eldre og nyere tid. Kommuneblomst er olavsstake.

Navnet kommer av norrønt Liðir, flertall av ‘li’.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Fagerli, Karl Audun. 1989. Bygdebok for Lierne, 4 b.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg