Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Lierne, kommune i Nord-Trøndelag fylke, dannet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Nordli og Sørli. Lierne er Trøndelags største kommune i flateinnhold og ligger øst for Namdalen, grenser i nord til Røyrvik, i sør, øst og til dels i nord mot Sverige og i vest mot Snåsa og Grong.

Natur

Berggrunnen er mest gneis og granitt i sør, hvor man finner de høyeste fjellene, Hestkjøltoppen (1390 moh.) i øst og Blåfjellhatten og Goegkemesspielte (henholdsvis 1332 og 1333 moh.) i sør. I nord er det glimmerskifer og få høyder over 1000 m. Arealet består for en stor del av skog og myrer, fjellvidder og en rekke store ferskvann, og over halvparten av arealet ligger over 600 moh. Ca. 24 % av arealet er jordbruksareal og produktiv skog. I den sørlige del har vassdragene med innsjøene Lenglingen og Rengen avløp til Sverige (Indalsälven), mens Sanddølavassdraget med innsjøene Sandsjøen og Laksjøen midt i kommunen renner ut i Namsen. I nord renner Tunnsjøelva fra Tunnsjøen til Namsen, mens Limingen har naturlig avløp gjennom Linvasselva til Sverige (Ångermanälven). Store arealer ble i 2004 vernet i hhv. Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Bosetning

Befolkningen har gått jevnt tilbake siden 1960, i årene 1995–2013 med ca. 13 %. Bosetningen er for det meste spredt langs vassdragene i Nordli midt i kommunen og Sørli sør i kommunen. Administrasjonssenteret Sandvika ligger ved Nordli kirke, på nordsiden av Laksjøen. Lierne har ingen egentlige tettsteder.

Næringsliv

Lierne er en jordbruks- og skogbruksbygd. I jordbruket drives gressproduksjon og husdyrhold (storfe og sau), og det er store arealer som kan dyrkes. Årlig tømmeravvirkning er 60 300 m3 (2003), hovedsakelig gran. Industrien er beskjeden og domineres av næringsmiddelindustri (lefsebakeri og foredlingsbedrift for viltkjøtt) og bergverk (skiferbrudd). Noe turisttrafikk; alpinanlegg i Sørli. Linvasselva er utbygd med Linvasselv kraftverk og Namsenvassdraget  med Tunnsjø kraftverk. Jakt og fiske skaffer biinntekter, og Lierne regnes som landets beste rypetrakter.

Samferdsel

Fv. 74 går fra E 6 ved FormofossGrong kommune gjennom Nordli langs Laksjøen og Sandsjøen til Gäddede i Sverige. Fra Eide mellom Laksjøen og Sandsjøen tar Fv. 765 av gjennom Sørli langs Lenglingen og Rengen og over til Sverige.

Offentlige institusjoner

Lierne har to kommunale grunnskoler som begge er kombinerte barne- og ungdomsskoler: Stortangen skole og Sørli skole.

Lierne svarer til sognene Sørli og Nordli i Namdal prosti, Nidaros bispedømme. Lierne lensmannskontor tilhører Trøndelag politidistrikt og i rettslig sammenheng sorterer Lierne under Namdal tingrett.

Historikk og kultur

Lierne museum består av bygdetun i Nordli og Sørli. I Lierne er det gjort funn av gravhauger og steinalderboplasser. Både Nordli og Sørli kirker er tømmerkirker i nygotisk stil, begge bygd 1873.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1984) har tre stående sølv ryper, to over en, mot en blå bakgrunn; illustrerer småviltjakt i eldre og nyere tid. Kommuneblomst; olavsstake. Kommunenummer: 1738.

Navnetkommer av norrønt Liðir, flertall av 'li'.

Anbefalte lenker

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 12.01.2016

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Lierne

Knut A Rosvold

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.