Faktaboks

Administrasjonssenter
Sandvika
Fylke
Trøndelag
Innbyggertall
1 301 (2024)
Landareal
2 630 km²
Høyeste fjell
Hestkjøltoppen, Mealhkoe (1390 moh.)
Innbyggernavn
libygg
Målform
nøytral

Kommunevåpen

Kart: Lierne kommune i Trøndelag

Beliggenhetskart for Lierne kommune i Trøndelag fylke.

Kart: Lierne kommune i Trøndelag
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Lierne er en kommune i Trøndelag fylke, dannet i 1964 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Nordli og Sørli. Lierne er Trøndelags største kommune i flateinnhold og ligger øst for Namdalen, grenser i nord til Røyrvik, i sør, øst og dels i nord mot Sverige, og i vest mot Snåsa og Grong.

Natur

Lierne

Lierne. Gårdsbruk ved innsjøen Lenglingen. Fra Estil i Mebygda, Sørli. Blåfjellet i vest.

Av /KF-arkiv ※.

Berggrunnen er mest gneis og granitt i sør, hvor man finner de høyeste fjellene, Hestkjøltoppen (1390 meter over havet) i øst og Blåfjellhatten og Goegkemesspielte (henholdsvis 1332 og 1333 meter over havet) i sør. I nord består berggrunnen av glimmerskifer, og bare få høyder er over 1000 meter. Arealet består for en stor del av skog og myrer, fjellvidder og en rekke store ferskvann. Over halvparten av kommunens areal ligger mer enn 600 meter over havet. Omkring 25 prosent av arealet er jordbruksareal og produktiv skog.

I den sørlige del har vassdragene med innsjøene Lenglingen og Rengen avløp til Sverige (Indalsälven), mens Sanddølavassdraget med innsjøene Sandsjøen og Laksjøen renner ut i Namsen. I nord renner Tunnsjøelva fra Tunnsjøen til Namsen, mens Limingen har naturlig avløp gjennom Linvasselva til Sverige (Ångermanälven).

Store arealer ble i 2004 vernet i henholdsvis Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Bosetning

Befolkningen har gått jevnt tilbake siden 1960. I perioden 2010–2022 var nedgangen i folketallet 8,8 prosent, mot 11,4 prosent vekst i Trøndelag fylke som helhet. Bosetningen er spredt, men tettest langs vassdragene i Nordli, midt i kommunen, og Sørli, som ligger sør i kommunen. Administrasjonssenteret er Sandvika, som ligger på nordsiden av Laksjøen.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det ingen tettsteder i kommunen. Definisjonen av et tettsted er at det er minst 200 innbyggere og at det er mindre enn 50 meter avstand mellom husene.

Kart

Kart over Lierne kommune
Kart over Lierne kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Vinter i Lierne nasjonalpark
.
Lisens: CC BY 2.0

Lierne er en jordbruks- og skogbrukskommune. I jordbruket drives husdyrhold med hovedsakelig storfe og sau. Samlet landbruksareal i kommunen er 2 691 700 dekar. Arealet av produktiv skog er 699 508 dekar. I femårsperioden 2017-2021 ble det i snitt avvirket 25 474 m³ skog for salg per år.

Industrien er beskjeden og domineres av næringsmiddelindustri (lefsebakeri og foredlingsbedrift for kjøtt), bergverk (skiferbrudd) og treindustri. I Sørli er det et alpinanlegg og kommunen har også en del turisme. Jakt og fiske skaffer biinntekter, og Lierne regnes som et av landets beste områdene for rypejakt.

Energi

Lierne har middels stor vannkraftproduksjon. De fire vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 245 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Tunnsjø (i drift fra 1963), som står for omtrent seksti prosent av vannkraftproduksjonen. Andre store kraftverk er Linvasselv (1962) og Fiskløysa (2018). NTE Energi er hovedeier av rundt nitti prosent av vannkraftproduksjonen i kommunen. Nest største eier er Småkraft Green Bond 1 med rundt åtte prosent.

Sysselsetting

Lierne Gjestegård, med utsikt både til Lierne- og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker. I bakgrunnen ser vi også alpinsenteret
.

Kommunens innbyggere var i 2020 beskjeftiget innenfor følgende næringer (SSB):

  • Primærnæringer: 11,4 prosent
  • Industri, produksjon, energi: 28,2 prosent
  • Varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finans: 19,1 prosent
  • Offentlig administrasjon: 8,6 prosent
  • Undervisning: 7,9 prosent
  • Helse- og sosialtjenester: 23,1 prosent
  • Personlig tjenesteyting: 1,7 prosent

Av kommunens innbyggere pendler 145 til jobb i annen kommune, mens 91 pendler fra annen kommune, eller Sverige, til jobb i Lierne.

Samferdsel

Fylkesvei 74 går fra E6 ved Formofoss i Grong, gjennom Nordli langs Laksjøen og Sandsjøen til Gäddede i Sverige. Fra Eide mellom Laksjøen og Sandsjøen tar fylkesvei 765 av gjennom Sørli langs Lenglingen og Rengen og over til Sverige.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sørli kirke i Lierne kommune, Trøndelag
.

Lierne har to kommunale grunnskoler som begge er kombinerte barne- og ungdomsskoler: Stortangen skole i Nordli og Sørli skole i Mebygda. Kommunen har også to barnehager, i Sandvika og i Sørli.

Lierne hører til Trøndelag politidistrikt, Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Namdal regionråd, sammen med Namsos, Flatanger, Leka, Osen, Nærøysund, Høylandet, Namsskogan, Overhalla, Grong og Røyrvik.

Lierne kommune tilsvarer de to soknene Nordli og Sørli i Namdal prosti, Nidaros bispedømme.

Fram til slutten av 1800-tallet hørte Lierne til Namdalen fogderi (skattemyndighet) i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Lierne

For statistiske formål består Lierne kommune (per 2019) av ett delområde med 9 grunnkretser: Østborg/Eide, Skåle, Mebygda, Kvam, Eidet, Kveli, Sandvik, Skjellbred og Tunnsjø.

Historikk og kultur

Lierne museum består av bygdetun i Nordli og Sørli. I Lierne er det gjort funn av gravhauger og steinalderboplasser. Både Nordli- og Sørli kirke er tømmerkirker i nygotisk stil. Begge ble bygd i 1873.

Kommunevåpen og navn

Kommunevåpenet (godkjent i 1984) har tre stående ryper i sølv, to over en, mot blå bakgrunn. De illustrerer småviltjakt i eldre og nyere tid. Kommuneblomsten er olavsstake.

Navnet kommer av norrønt Liðir, flertall av ‘li’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Fagerli, Karl Audun. 1989. Bygdebok for Lierne, 4 b.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg