Kommunevåpen.

. Begrenset gjenbruk

Leka er en kommune i Nord-Trøndelag fylke, ut mot havet lengst nordvest i fylket. Leka ligger utelukkende på øyer. Størst er øya Leka (57 km²), øst for denne ligger Austra, hvor den vestlige del, Gutvik (38 km²), tilhører kommunen. Rundt øya Leka ligger en mengde småøyer og skjær, 12 km mot nord ligger Hortaøyene og 30 km mot nordvest ligger Sklinnaøyene, den mest komplette sjøfugllokaliteten mellom Røst og Rundealke, lomvi, lunde, havhest, teist, havsvale mm. Kanskje verdens største toppskarvkoloni.

Kommunen  ble opprettet i 1860 ved utskillelse fra Kolvereid. Gravvik kommune ble utskilt fra Leka i 1909. Stortinget har i forbindelse med kommunereformen vedtatt at Leka skal slås sammen med kommunene Bindal (i Nordland), Nærøy og Vikna til nye Ytre Namdal kommune fra 1.1.2020. Disse kommunene har per 1.1.2017 et samlet innbyggertall på 11 540.

På Leka består berggrunnen av gammel havbunnsskorpe med opprinnelse fra Amerika (Laurentia).  Leka ble dannet på den amerikanske (laurentsiske) siden for ca 497 millioner år siden, og ved den kaledonske fjellkjedefolding ble en bit av havbunnskorpa skjøvet på land i Europa (Baltica). Bergartene på Leka danner et fullstendig ofiolittkompleks. dvs. alle bergartene fra mantelen til havbunnen finnes i dagen her. Dette er bakgrunnen for at Leka ble valgt til Norges Geologiske Nasjonalmonument i 2010 (se også Leka, geologi og landformer). Nederst finnes mantelbergarter i form av bl.a. harzburgitt, Man finner skarp grense (såkalt moho - mohorovicic-diskontinuiteten) til de nederste bergarter i jordskorpen. Videre finnes ultrabasiske bergarter med farger fra gul til rød og grå. Fargene skyldes korrosjon i reaksjon med vann og luft. 

Bergartene mangler grunnstoffer som gir jordsmonn, noe som gir vestsiden av Leka et karrig utseende. Under siste istid stod havet 110 meter høyere enn i dag. All jordbruksjord ligger på marine sedimenter som sand, grus og leire. Øya har bred strandflate, men midt på øya er et fjellparti med flere tinder; høyest når Vattinden (418 moh.), men mest kjent er Lekamøya i sør. Austra har gneis, øya er berglendt, og strandflaten er smal. Høyeste fjell i kommunen er Romsskåla (587 moh.) på Austra. Storparten av kommunens areal er myr, snauberg og annet uproduktivt land. Leka er en del av strandflaten som danner grunt hav med mange små øyer flere mil til havs og langt nordover Helgelandskysten.

Både Sklinna og Horta-øyene er naturreservat og fuglefredningsområde (Ramsar-område).

Størstedelen av befolkningen bor på øya Leka med Madsøya, som har en broforbindelse med Leka, hvor administrasjonssenteret Leknes ligger. Folketallet i kommunen er i tiåret fra 2003 til 2013 gått ned med 14,6 %.

De viktigste næringene er jordbruk og fiskeoppdrett, som beskjeftiger omkring 67 % av befolkningen. Mange arbeider som sjømenn og innen offshore.  I tillegg fiskes og leveres det store mengder fisk i kommunen.  Jordbruket er i stor grad basert på husdyrhold, Leka har i en årrekke hatt den største melkeproduksjonen pr. innbygger i Norge. Ellers drives det noe med vanlig sauedrift, gammel norsk sau (villsau) samt noe høns. 

Øya Leka har fergeforbindelse med Austra (Gutvik) på Fv. 771, som har broforbindelse med fastlandet (ca. 20 km fra kystriksveien, Fv. 17). Leka har hurtigbåtforbindelse til Rørvik og Namsos.

Leka barne- og ungdomsskole, 1.–10. trinn, er kommunens eneste grunnskole.

Leka hører til Trøndelag politidistrikt, Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Ytre Namdal regionråd sammen med Nærøy og Vikna.

Leka kommune tilsvarer soknet Leka i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Leka til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Leka kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 7 grunnkretser: Gutvik, Madsøy/Frøvik, Haug, Solsem/Sklinna, Kvaløy/Leknes, Skei/Husby og Hortavær.

På øya Leka er det gjort funn av trolig 10 800 år gammel bosetning. For øvrig funn en mengde funn fra stein-, bronse- og jernalder. På Skei i nordøst ligger en av Norges største gravhauger, Herlaugshaugen. Like ved ligger Leka bygdemuseum. Solsemhola på Solsem i sør er en av ca 10 huler i Norge med hulemalerier, kan besøkes med guide. Skeisneset kultursti, lengst nord på øya Leka, med opparbeidet løypenett. Skei er et av 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Norge, det eneste i Nord Trøndelag. Bakgrunnen er store natur- og kulturhistoriske kvaliteter. 

Leka kirke, langkirke i tre, bygd i 1867 og med et vakkert utskåret alterskap fra 1500-tallet.

Kommunevåpenet (godkjent i 1989) har en gullvinget klo mot en rød bakgrunn; motivet har sin bakgrunn i et påstått ørnerov av en 3½ år gammel og 12 kilo tung jente i 1932. Kommuneblomst; fagerrogn. Kommunenummer: 1755.

Navnet kommer av norrønt Leka, ikke sikkert forklart, det kan henge sammen med verbet lekke, som kan komme av 'gruset jord', som vann lekker ut av.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.