Faktaboks

Administrasjonssenter
Leknes/Leka
Fylke
Trøndelag
Innbyggertall
604 (2024)
Landareal
108 km²
Høyeste fjell
Romsskåla (589 moh.)
Innbyggernavn
lekværing
Målform
nøytral

Kommunevåpenet til Leka har en gullvinget klo mot en rød bakgrunn.

Kart: Leka kommune i Trøndelag

Beliggenhetskart for Leka kommune i Trøndelag fylke.

Kart: Leka kommune i Trøndelag
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Leka er en kommune i Trøndelag fylke, ut mot havet lengst nordvest i fylket. Leka ligger utelukkende på øyer. Størst er øya Leka (57 km²), øst for denne ligger Austra, hvor den vestlige del, Gutvik (38 km²), tilhører Leka, mens resten tilhører Bindal i Nordland.

Rundt øya Leka ligger en mengde småøyer og skjær, tolv kilometer mot nord ligger Hortaøyene og 30 kilometer mot nordvest ligger Sklinnaøyene, som er den mest komplette sjøfugllokaliteten mellom Røst og Runde, med alke, lomvi, lunde, havhest, teist, havsvale med mer. Her finnes kanskje verdens største koloni av toppskarv.

Kommunen ble opprettet i 1860 ved utskillelse fra Kolvereid. Gravvik kommune ble utskilt fra Leka i 1909. Stortinget vedtok i 2017 med knapp margin at Leka skulle slås sammen med Vikna og Nærøy kommuner i Trøndelag og Bindal kommune i Nordland. Dette vedtaket ble senere samme år opphevet.

Natur

Frøviksundet, mellom Frøvikøya og hovedøya Leka.
.
Lisens: CC BY SA 3.0
Leka

Leka. Landskap ved Huseby på øya Leka, sett mot Lekafjorden og fastlandet med Heilhornet i Bindal i bakgrunnen.

Av /KF-arkiv ※.

På Leka består berggrunnen av gammel havbunnsskorpe med opprinnelse fra Nord-Amerika (Laurentia). Leka ble dannet for omtrent 497 millioner år siden, og ved den kaledonske fjellkjedefolding ble en bit av havbunnskorpa skjøvet på land i Europa (kontinentplaten Baltica).

Bergartene på Leka danner et fullstendig ofiolittkompleks, det vil si at alle bergartene fra mantelen i havbunnen vises i dagen. Dette er bakgrunnen for at Leka ble valgt til Norges Geologiske Nasjonalmonument i 2010. Nederst finnes mantelbergarter i form av blant annet harzburgitt. Man finner skarp grense (såkalt moho – mohorovicic-diskontinuiteten) til de nederste bergarter i jordskorpen. Videre finnes ultrabasiske bergarter med farger fra gul til rød og grå. Fargene skyldes korrosjon i reaksjon med vann og luft.

Bergartene mangler de grunnstoffene som gir godt jordsmonn, noe som gjør at vestsiden av Leka har et karrig utseende. Under siste istid stod havet 110 meter høyere enn i dag. All jordbruksjord ligger på marine sedimenter som sand, grus og leire. Øya har bred strandflate, men midt på øya er et fjellparti med flere tinder; høyest når Vattinden (418 moh), men mest kjent er Lekamøya i sør.

På øya Austra finner vi gneis. Øya er berglendt, og strandflaten er smal. Her finner vi også Romsskåla (587 moh), som er kommunens høyeste fjell.

Storparten av kommunens areal er myr, snauberg og annet uproduktivt land. Leka er en del av strandflaten som danner grunt hav med mange små øyer flere mil til havs og langt nordover Helgelandskysten.

Trollfjell UNESCO Global Geopark

Fra 2019 er Trollfjell Geopark oppført på UNESCOs liste over globale geoparker, der den har selskap av 150 andre geoparker verden over.

Både Sklinna og Horta-øyene er naturreservat og fuglefredningsområder (Ramsar-område).

Bosetning

Størstedelen av befolkningen bor på øya Leka med Madsøya, som har broforbindelse med Leka, hvor administrasjonssenteret Leknes ligger. Folketallet i kommunen har i tiåret 2003–2013 gått ned med 14,6 prosent. I perioden 2010–2020 var nedgangen i folketallet 3,9 prosent, mot 11,4 prosent vekst i Trøndelag som helhet.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det ingen tettsteder i kommunen. Definisjonen av et tettsted er at det er minst 200 innbyggere og at det er mindre enn 50 meter avstand mellom husene.

Kart

Kart over Leka kommune
Kart over Leka kommune
Kart over Leka kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

De viktigste næringene er jordbruk og fiskeoppdrett, som beskjeftiger omkring 67 prosent av befolkningen. Mange arbeider som sjøfolk og innen offshore. I tillegg bedrives fiske, og det leveres store mengder fisk til mottakene i kommunen.

Jordbruksarealet i kommunen utgjør 96 700 dekar (2019). Driftsformen er stort sett basert på husdyrhold, og Leka har i en årrekke hatt den største melkeproduksjonen per innbygger i Norge. Ellers er det noe sauehold, også gammel norsk sau (villsau) samt høns. Av produktiv skogareal er det 8928 dekar, men de siste fem årene har det ikke vært avvirket noe skog for salg.

Sysselsetting

Hva arbeider lekværingen med (SSB 2020):

  • Primærnæringer, jordbruk, fiske: 33,6 prosent
  • Sekundærnæringer, industri, bearbeidede råvarer: 6,2 prosent
  • Varehandel, servering, samferdsel: 25,1 prosent
  • Offentlig administrasjon: 5,4 prosent
  • Undervisning: 5,8 prosent
  • Helse- og sosialtjenester: 23,9 prosent
  • Personlig tjenesteyting: 0,0 prosent

Antall lekværinger som pendler til andre kommuner i arbeidsforhold: 42. Antall som pendler til Leka fra andre kommuner for arbeid: 47.

Samferdsel

Øya Leka har fergeforbindelse med Austra (Gutvik) på fylkesvei 771, som har bruforbindelse med fastlandet (cirka 20 kilometer fra kystriksveien, fylkesvei 17). Leka har hurtigbåtforbindelse til Rørvik og Namsos.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Leka har en firedelt kombinert barne- og ungdomsskole, samt kommunal barnehage, med tilbud om SFO.

Leka hører til Trøndelag politidistrikt, Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Namdal regionråd sammen med Namsos, Flatanger, Osen, Grong, Høylandet, Namsskogan, Nærøysund, Overhalla, Lierne og Røyrvik.

Leka kommune tilsvarer soknet Leka i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Leka til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Leka

For statistiske formål består Leka kommune (per 2019) av ett delområde med sju grunnkretser: Gutvik, Madsøy/Frøvik, Haug, Solsem/Sklinna, Kvaløy/Leknes, Skei/Husby og Hortavær.

Historikk og kultur

Leka kirke
.
Lisens: CC BY SA 3.0

På øya Leka er det gjort funn av bosetning som trolig er 10 800 år gammel. For øvrig er det gjort en mengde funn fra stein-, bronse- og jernalder. På Skei i nordøst ligger en av Norges største gravhauger, Herlaugshaugen. Like ved ligger Leka bygdemuseum.

Solsemhola på Solsem i sør er en av de omkring ti hulene i Norge med hulemalerier, den kan besøkes med guide. Skeisneset kultursti, med opparbeidet løypenett, ligger lengst nord på øya Leka. Skei er ett av 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Norge. Bakgrunnen er store natur- og kulturhistoriske kvaliteter.

Leka kirke er en langkirke i tre, bygd i 1867 og med et vakkert utskåret alterskap fra 1500-tallet.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1989) har en gullvinget klo mot en rød bakgrunn; motivet har sin bakgrunn i et påstått ørnerov av en 3 ½ år gammel og tolv kilo tung jente i 1932. Kommuneblomsten er fagerrogn. Kommunenummer: 5052.

Navnet

Navnet kommer av norrønt Leka, som ikke er sikkert forklart; det kan henge sammen med verbet lekke, som kan komme av ‘gruset jord’, som vann lekker ut av. Lokal uttale av navnet: lækka

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg