Romsskåla, fjell på øya Austra i Leka kommune i Trøndelag, på grensen mot Bindal. Fjelltoppen rager 587 meter over havet og er Lekas høyeste punkt.