K-soldater, kvinne-soldater, institusjon i den norske hær i Storbritannia, opprettet 1942, da tvungen verneplikt ble innført for kvinner. De ble utskrevet til kvinnekorpset, fikk militær utdanning og ble brukt i forskjellige stillinger: i sambandet, til kontor-, kantine-, transport- og verkstedstjeneste m.m. Kvinnekorpset hadde kvinnelig befal med militære grader t.o.m. kaptein, uniform i forsvarsgrenens farge. Etter krigen ble verneplikten for kvinner opphevet. Betegnelsen K-soldater ble imidlertid brukt fortsatt på kvinner som i 1946–47 tjenestegjorde frivillig i Hæren.