Barkasse, største robåt om bord på et fartøy, særlig orlogsfartøy. I vår tid oftest motordrevet.