Gast, menig sjømann, matros; mest om sjømann som avtjener sin verneplikt i marinen, orlogsgast. Tidligere brukt i mange sammensetninger som angav hans spesielle tjeneste om bord. Nå også brukt om båtmann på lystfartøy.