Little Norway, norsk treningsleir i Canada for utdanning av flygere, teknisk personell og spesialbefal. Opprettet på flyplassen Island Airport, Toronto, som den kanadiske stat stilte til rådighet. Åpnet 10. nov. 1940 og gav plass til 700 befal og menige. Her fikk både Hærens og Marinens flygere grunnleggende utdanning, mens den videregående fly- og spesialutdanningen foregikk ved kanadiske eller britiske utdanningssentre. I 1943 ble virksomheten flyttet til Muskoka, ca. 112 km fra Toronto, og høsten 1944 ble så utdanningen i Canada overført til flystasjonen Winkleigh i Devon, England.