Johan Reinholdt, den sentrale østnorske bilthugger omkring midten av 1600-tallet, bosatt i Christiania. Han skar i sirlig bruskbarokk kirkeinventar, møbler og antagelig også ovnsplatemodeller, og arbeidet i slutten av 1630-årene på Akershus. Blant hans arbeider er prekestol i Stange kirke (1630), altertavle i Ullensaker kirke (1633) og epitaf i Romedal kirke (1636).