Isak og Abraham

For å teste Abrahams lydighet ber Gud ham om å ofre Isak som brennoffer. Abraham adlyder, men gutten blir reddet i siste liten, ved at en Guds engel gir Abraham en vær som erstatning for sønnen.

Av .

Isak er en person i Det gamle testamentet og Tanakh. Han er sønn av Abraham og far til Jakob. Sammen regnes disse som Israels tre patriarker eller stamfedre. Fortellingene om Isak finnes i Første Mosebok, kapittel 17-35.

Etymologi

Betydningen av navnet «Isak» kan forklares på flere måter.

I Første Mosebok finnes det to fortellinger som begge knytter betydningen av Isak til verbet «å le». Begge fortellingene handler om hvordan Isaks foreldre reagerer på budskapet om at de skal få en sønn. Abraham og Sara er fortvilet over at de er barnløse og har ordnet det slik at Abraham har fått sønnen Ismael med Saras slavekvinne, Hagar. Når Abraham og Sara får guddommelig budskap om at de skal bli foreldre på sine gamle dager ler de, Abraham i kapittel 17 og Sara kapittel 18 av Første Mosebok.

Moderne filologer har foreslått at navnet Isak er en forkortet form av yishaq-el, det vil si El smiler eller El er velvillig. En slik forståelse gjør navnet analogt med yisma-el (Ismael) som betyr El hører.

Patriark

I Det gamle testamentet/Tanakh fortelles det om Jahves forhold til israelittene og judeerne. I fortellingene om patriarkene skrives begynnelsen på dette forholdet fram. Jahve gir Abraham et løfte om å bli til et stort folk. Dette løftet blir gitt videre til Isak og dernest Jakob. Jakob får tolv sønner som gir navn til Israels tolv stammer.

Historisitet

Fortellingene om Isak og de andre patriarkene er regnet for å være tradisjonsberetninger. De skriftlige nedtegnelsene vi finner i Første Mosebok er satt sammen av ulike fortellinger som alle har en lang historie som muntlige beretninger. Fortellingene har trolig vokst fram i ulike miljøer og til ulike tider, men senere blitt flettet sammen til de versjonene vi finner i Første Mosebok. Ikke noe arkeologisk materiale kan knyttes direkte til patriarkene, men ulike funn kan kaste lys over tiden fortellingene ble til i.

Fortellingene

Isak er den av patriarkene som Første Mosebok forteller minst om. Mens Abraham og Jakob er hovedkarakterene i flere fortellinger (Abraham i Første Mosebok kapittel 12-25, Jakob i Første Mosebok kapittel 25-35), figurerer Isak gjerne i en birolle. Isak er det etterlengtede barnet som Abraham og Sara får Første Mosebok kapittel 17, 18 og 21). Han er sønnen Abraham blir bedt om å ofre (Første Mosebok kapittel 22). Han er faren som Jakob lurer velsignelsen fra (Første Mosebok kapittel 27). Han sender Jakob til slektningene sin for at han skal finne en kone der. Dette danner begynnelsen på en lengre fortelling om Jakob hos slektningen Laban. Etter beretningene om Jakob, kan vi lese at Isak dør 180 år gammel (Første Mosebok kapittel 35).

Bare i Første Mosebok kapittel 26 finner vi fortellinger hvor Isak er hovedkarakteren. Disse fortellingene blir gjerne omtalt som Isak-syklusen. Fortellingene handler om Isak og konen hans, Rebekka, i landet Gerar og om Isaks forhold til Abimelek, som var konge der. Disse fortellingene ligner fortellingene om Abraham og Saras opphold i Gerar og deres forhold til Abimelek. Disse likhetene er så slående at det trolig har skjedd en påvirkning den ene eller andre veien. Hvilken av fortellingene som har dannet et mønster for den andre er vanskelig å fastslå med sikkerhet.

Isak og Beer-Sjeba

Isak knyttes til kultstedet Beer-Sjeba. Dette stedet nevnes i Isak-syklusen (Første Mosebok kapittel 26) og i Amos’ bok finnes domsord over Isaks offerhauger (Amos 7,9). Boka nevner Beer-Sjeba som et av flere kultsteder (Amos 5,5-6; 8,14).

Resepsjon

Isak blir behandlet i ulike kunstformer i jødiske, kristne og muslimske kulturkretser. Særlig Isaks rolle som patriark sammen med Abraham og Jakob, samt at han er sønnen Abraham skulle ofre, er ofte brukte tema.

Jødedom

I den mangfoldige jødiske litteraturen som tar for seg bibelsk materiale, blir Isak ofte framstilt som et forbilde i fromhet og gudsfrykt. Rabbinske kilder er særlig opptatt av Isak som sønnen som skulle ofres (Første Mosebok kapittel 22). Kilder fra middelalderen og moderne tid tolker fortellingene om Isak på en rekke måter, men ofte med tanke på å kaste lys over samtidige hendelser og forhold.

Kristendommen

Det nye testamentet viser til Isak som patriark og som forbilde for Jesu død som et offer. Paulus tolker Første Mosebok kapittel 22 inn i kontrasten han trekker mellom Abrahams pakt med Gud gjennom tro og tillit og Moses' pakt med Gud gjennom loven. Også etter Det nye testamentet er tolkningshistorien i ulike kristne kilder også opptatt av historien og Isak som offer. Et kjent eksempel er Kierkegaards bruk av denne fortellingen i Frykt og bæven til å drøfte radikal tro.

Islam

Koranen nevner Isak flere ganger, men særlig i forbindelse med Jakob og Ismael. Isak er en profet i Koranen. Sure 37,99-113 nevner et navnløst barn som skal ofres. At navnet ikke nevnes har ledet en del senere kilder til å tolke barnet som Ismael.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg