Fetsund bru av . CC BY NC 2.0

Fet

Faktaboks

Etymologi

'flat eng ved vann'

Landareal
176 km²
Innbyggertall
11 663
Administrasjonssenter
Fetsund

Kommunevåpen

Fetsund sett fra nord. Til venstre i bildet ses Glomma, deler av Fetsund lenser og jernbanebrua. Til høyre det nye sentrum som vokser opp rundt jernbanestasjonen. På høyden ligger Fetsund kirke, og bak høyden ligger Nordre Øyeren naturreservat.
Fetsund av . CC BY NC SA 3.0

Fet 1950.

. Begrenset gjenbruk
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Fet. Fetsund med jernbanebroen over Glomma. I elven sees lenser som ble brukt i tømmerfløtingen. Lensene er nå en del av museet Fetsund Lenser.

av . fri

Fet er en kommune i Akershus fylke på Nedre Romerike. Kommunen ligger på østsiden av Øyeren og Leira og på begge sider av Glomma til åtte kilometer ovenfor utløpet i Øyeren.

Kommunen fikk sine grenser i 1962, da Enebakkneset i sør ble overført fra Enebakk. Med dette fikk Fet grense mot Østfold. Fet skal slås sammen med Skedsmo og Sørum kommuner i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Natur

Langs Glomma og Øyeren finnes oppdyrkede leir- og sandterrasser opp til den marine grense på 200 meter over havet. Landskapet er furet av bekker og utsatt for leirskred og flom. Bakenfor hever skogkledde åser av gneis seg opp til 300 meter over havet. Gneisen tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde.

Ved utløpet av Glomma og Nitelva i Øyeren har elven lagt opp flere flate sandholmer og nes som er svært ustabile og stadig skifter størrelse og form etter vannstand og strøm. Dette er Nordre Øyeren naturreservat, som er Nordens største innlandsdelta. Deltaet har et unikt plante- og dyreliv, betydelige fiskeforekomster og mer enn 250 fuglearter.

Bosetning

Befolkningen viser en konsentrasjon til de nordlige deler nærmest Lillestrøm og Oslo. Her ligger tettstedet Fetsund, som er kommunens administrasjonssenter med 5660 innbyggere (2018). Om lag 36 prosent av yrkestakerne har arbeid i Oslo, ytterligere 26 prosent i Skedsmo og Lørenskog til sammen (2001).

Næringsliv

Industrien i Fet er fremdeles en viktig næringsgren og sysselsetter 22 % av de yrkesaktive med arbeid i kommunen (2001). Viktigst er møbelindustri og verkstedindustri. Det er det offentlige som sysselsetter flest i kommunen med 32 % av de yrkesaktive (2001). Jordbruket har hovedvekt på korndyrking med 78 % av jordbruksarealet i drift (1999). For øvrig melkeproduksjon og skogbruk.

Samferdsel

Rv. 22 går nordvestover til Lillestrøm og videre til E 6, samt sørover til Østfold. Fra Fetsund går sideveier til Sørumsand på Rv. 172 og Aursmoen på Rv. 170. Fra Fjellsrud går vei til Løken i Aurskog-Høland på Rv. 169. Det er gode buss- og togforbindelser til Lillestrøm og Oslo. Gjennom Fet går Kongsvingerbanen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Fet hører til Øst politidistrikt, Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Nedre Romerike regionråd sammen med Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

Fet kommune tilsvarer de to soknene Dalen og Fet i Østre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fet til Nedre Romerike fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Fet

For statistiske formål er Fet kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 14 grunnkretser:

  • Hovinhøgda: Åkrene, Faller, Fetsund, Nerdrum, Øya
  • Riddersand: Haga, Heia, Hval, Bjanes
  • Dalen: Svindal, Dalen, Østnes, Ytre Enebakkneset, Indre Enebakkneset

Historikk og kultur

Fetsund Lensemuseum ligger nær Glommas utløp i Øyeren. Området rundt ble fredet i 1989. Fet kirke i Fetsund er ei langkirke i tre som ble bygd i 1890 i nygotisk stil.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en fra høyre skrått fremvoksende sølv fløterhake mot en grønn bakgrunn; symboliserer tømmerfløtningens tidligere betydning for kommunen.

Navn

Navnet kommer av norrønt fit, ‘flat eng ved vann’.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Bygdehistorie for Fet, utgitt av Fet kommune, 1980–2005, 6 bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg