Kommunevåpen

. begrenset

Plassering i Akershus fylke.

KF-bok. begrenset

Fet. Fetsund med jernbanebroen over Glomma. I elven sees lenser som ble brukt i tømmerfløtingen. Lensene er nå en del av museet Fetsund Lenser.

av KF-arkiv. fri

Fet, kommune i Akershus fylke på Nedre Romerike, som omfatter landet på østsiden av Øyeren og Leira og på begge sider av Glomma til 8 km ovenfor utløpet i Øyeren. Kommunen fikk sine grenser i 1962, da Enebakkneset i sør ble overført fra Enebakk. Med dette fikk Fet grense mot Østfold.

Langs Glomma og Øyeren finnes oppdyrkede leir- og sandterrasser opp til 200 moh. Landskapet er furet av bekker og utsatt for leirskred og flom. Bakenfor hever skogkledde åser av gneis seg opp til 300 moh. Gneisen tilhører Det sørøstnorske grunnfjellsområde. Ved Glommas utløp i Øyeren har elven lagt opp flere flate sandholmer og nes som er svært ustabile og stadig skifter størrelse og form etter vannstand og strøm. 

Nordre Øyeren naturreservat er Nordens største innlandsdelta ved utløpet av Glomma og Nitelva i Øyeren. Deltaet har et unikt plante- og dyreliv, betydelige fiskeforekomster og mer enn 250 fuglearter.

Befolkningen viser en konsentrasjon til de nordlige deler nærmest Lillestrøm og Oslo. Her ligger tettstedet Fetsund, som er kommunens administrasjonssenter med 7809 innbyggere (2015). Om lag 36 % av yrkestakerne har arbeid i Oslo, ytterligere 26 % i Skedsmo og Lørenskog til sammen (2001).

Industrien i Fet er fremdeles en viktig næringsgren og sysselsetter 22 % av de yrkesaktive med arbeid i kommunen (2001). Viktigst er møbelindustri og verkstedindustri. Det er det offentlige som sysselsetter flest i kommunen med 32 % av de yrkesaktive (2001). Jordbruket har hovedvekt på korndyrking med 78 % av jordbruksarealet i drift (1999). For øvrig melkeproduksjon og skogbruk.

Riksvei 22 går nordvestover til Lillestrøm og videre til E 6, samt sørover til Østfold. Fra Fetsund går sideveier til Sørumsand på rv.172 og Aursmoen på rv.170. Fra Fjellsrud går vei til LøkenAurskog-Høland på rv.169. Det er gode buss- og togforbindelser til Lillestrøm og Oslo. Gjennom Fet går Kongsvingerbanen.

Fet hører til Øst politidistrikt, Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Nedre Romerike regionråd sammen med Aurskog-HølandLørenskogNittedalRælingenSkedsmo og Sørum.

Fet kommune tilsvarer de to soknene Dalen og Fet i Østre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fet til Nedre Romerike fogderi i Akershus amt.

For statistiske formål er Fet kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 14 grunnkretser:

  • Hovinhøgda: Åkrene, Faller, Fetsund, Nerdrum, Øya
  • Riddersand: Haga, Heia, Hval, Bjanes
  • Dalen: Svindal, Dalen, Østnes, Ytre Enebakkneset, Indre Enebakkneset

Fetsund Lensemuseum ligger nær Glommas utløp i Øyeren. Området rundt ble fredet i 1989. Fet kirke i Fetsund er ei langkirke i tre som ble bygd i 1890 i nygotisk stil.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en fra høyre skrått fremvoksende sølv fløterhake mot en grønn bakgrunn; symboliserer tømmerfløtningens tidligere betydning for kommunen.

Navnet kommer av norrønt fit, 'flat eng ved vann'.

Fet kommunes nettsider

Bygdehistorie for Fet, utgitt av Fet kommune, 1980–2005, 6 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.