Fet var en kommune i Akershus fylke på Nedre Romerike. Den ble slått sammen med Skedsmo og Sørum i 2020 og ble en del av Lillestrøm kommune. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Fet lå på østsiden av Øyeren og Leira og på begge sider av Glomma til åtte kilometer ovenfor utløpet i Øyeren. Kommunen fikk sine grenser i 1962, da Enebakkneset i sør ble overført fra Enebakk. Hele artikkelen

Ny artikkel