Fet

Fet var en kommune i Akershus fylke på Nedre Romerike. Den ble slått sammen med Skedsmo og Sørum i 2020 og ble en del av Lillestrøm kommune, i Viken fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Fet lå på østsiden av Øyeren og Leira og på begge sider av Glomma til åtte kilometer ovenfor utløpet i Øyeren. Kommunen fikk sine grenser i 1962, da Enebakkneset i sør ble overført fra Enebakk. Hele artikkelen

Ny artikkel