Externsteine, gammelt kultsted i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, i nordøstenden av Teutoburger Wald sør for Detmold; består av en sterkt oppsprukket sandsteinsrygg som hever seg opp til 40 m over det omkringliggende terrenget. Ble trolig brukt som kultsted av de germanske stammene i området allerede før vår tidsregning, senere muligens overtatt av kristne eremitter. 1093 ble stedet lagt under et lokalt benediktinerkloster, og 1115 ble det innviet et kapell i en hule høyt oppe i en av sandsteinssøylene. I steinveggen ved inngangen til hulekapellet er det hugget inn et romansk relieff (ca. 1130). Relieffets nedre felt viser Adam og Eva omslynget av en germansk drage, hovedfeltet fremstiller Kristus som blir tatt ned fra korset.