Ems, springer ut på sørskråningen av Teutoburger Wald, løper først mot nordvest og deretter mot nord, munner ut i Dollartbukta av Nordsjøen; 371 km lang, nedbørfelt 12 650 km2. Ems er et meget viktig ledd i det store tyske vannveisystemet. Den nedre delen av elven er kanalisert. Dortmund–Ems-kanalen og videre Rhin–Herne-kanalen gir forbindelse med Ruhrområdet og Rhinen. Østover går Mittelland-kanalen fra Ems til Berlin. Ems–Jade-kanalen fører fra Dollartbukta til Wilhelmshaven.