Sauerland, landskap i Tyskland, i delstaten Nordrhein-Westfalen, mellom elvene Sieg og Ruhr. Sauerland hører til de rhinske skiferfjell. Videre er Sauerland et nedbørrikt skogland med industri i dalene (trelast, papirindustri, vannkraft) og turterreng i åsene. Sauerland er rekreasjonslandskap for Rhein–Ruhr-området.