Agdenes

Faktaboks

Landareal
297 km²
Innbyggertall
1 693
Administrasjonssenter
Selbekken
Fylke
Trøndelag
Målform
bokmål
Kommunenummer
5016
Høyeste fjell
Hestgrovheia (656 moh.)

Kommunevåpen

Agdenes. Kulturlandskap med Litjvatnet og Storvatnet ved Mølnbukt i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Lisens: Gjengitt med tillatelse

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Agdenes er en kommune i Trøndelag. Den ligger på sørsiden av ytre del av Trondheimsfjorden, og strekker seg fra Ingdalen i øst til Verrafjorden i vest. Dessuten hører øyene Sør-Leksa og Nord-Leksa øst for Hitra med til kommunen.

Den nåværende kommunen ble i hovedsak dannet 1964 ved sammenslåing av Lensvik kommune, indre del av Agdenes kommune og Ingdalen krets av tidligere Stadsbygd kommune. I 1995 ble det meste av området vest for Verrafjorden overført til Snillfjord kommune.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Orkdal, Meldal og Agdenes kommuner og østre del av Snillfjord kommune (Krokstadøra) slås sammen senest fra 1. januar 2020. Dette er i tråd med lokale vedtak, og den nye kommunen får navnet Orkland.

Natur

Landskapet består av kollete åser skilt av små daler og vann. Berggrunnen består i nordvest av diorittiske gneiser, i sørøst av gneiser og glimmerskifere, mens det i et mellomparti nordvest for Lensvik er basaltiske vulkanbergarter. I sistnevnte område finner vi kommunens høyeste topp, Hestgrovheia, på 656 moh.

Bosetning

I perioden 2010–2018 var nedgangen i folketallet 2,0 prosent, mot 8,7 prosent vekst i Trøndelag som helhet.

Bebyggelsen er spredt langs fjordsidene og i de nedre deler av smådalene med en konsentrasjon i bygda Lensvika hvor tettstedet Selbekken ligger. Selbekken er administrasjonssenter med kommunale kontorer, forretninger og skoler. Også i grendene Selva og Mølnbukt sørvest for Agdenes fyr er bosetningen tettere. På Leksa-øyene er det bare noen få bosatte.

Næringsliv

Jordbruk er viktigste næringsvei. 30 prosent av den dyrkede jorden brukes til åker, særlig bygg og poteter, og 70 prosent er eng og beite. Jordbær er en spesialitet i Lensvik. En annen viktig næringsgren er pelsdyroppdrett.

Det avvirkes trevirke for salg til skurlast og tremasse. Det spesielle kilenotfisket etter laks har vært en viktig binæring, men spiller nå en mindre rolle. Kommunen har lite industri utenom et båtbyggeri.

Samferdsel

Agdenes har veiforbindelse til Orkanger og videre til Trondheim (77 km fra Selbekken, langs fylkesveg 710/E 39). Fra Selbekken er det daglig hurtigbåtforbindelse til Trondheim, og det er fergeforbindelse over Trondheimsfjorden fra Valset til Brekstad på Fosenhalvøya (fylkesveg 710).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Agdenes hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med Frøya,Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu og Snillfjord.

Agdenes kommune tilsvarer sognet Agdenes i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke. Sognet har tre kirker: Agdenes kirke fra 1858 i nordvest, Lensvik kirke fra 1863 nær kommunesenteret, og Ingdalen kirke fra 1960 i sør. Kirkekretsene tilsvarer den tidligere kommuneinndelingen.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Agdenes til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Agdenes

For statistiske formål er Agdenes kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Selven, Lysheim, Sletvik, Fjorden, Leksa, Ingdalen, Hamna, Singstad, Sterten og Stranda.

Historikk og kultur

Agdenes ble dannet av det meste av gamle Agdenes kommune, Lensvik kommune og området Ingdalen, som er det navnløse området mellom Geitastand og Lensvik
Kart over kommunestruktur før 1964
Av .
Lisens: Public domain

Like vest for Agdenes fyr kan man se restene etter moloen og kirken som Øystein Magnusson (ca. 1088–1123) lot bygge. Mange pilegrimer gikk i land her for å unngå den sterke strømmen i Trondheimsfjorden. Stedet heter ennå Hamn.

Fra gammelt har Trondheimsfjorden vært den viktigste ferdselsåra. Før 1964 var gamle Agdenes kommune utskilt fra Ørland i 1896, Lensvik kommune var utskilt fra Rissa i 1905, mens Ingdalen tilhørte Stadsbygd kommune helt fram til 1964.

Kommunevåpenet

Våpenet (godkjent 1991) har et rødt skjoldhode mot en bakgrunn av hermelin. Hermelin symboliserer tradisjonelt det kongelige, men viser her til pelsdyr- og jordbærnæringen i kommunen.

Les mer i Store Norske Leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Nye Ingdalsboka : om folk og forhold gjennom de siste århundrer, [Ny utg.], [2006], isbn 978-82-997500-0-4, Finn boken
  • Singstad, Johan: Lensvikboka, 1949, Finn boken
  • Lensvik kirke 150 år : 1863-2013. 2013

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg