Kommunevåpen

KF-bok. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Agdenes, kommune i Sør-Trøndelag fylke, sørvest for den ytre del av Trondheimsfjorden, strekker seg fra Ingdalen i øst til Verrafjorden i vest. Dessuten hører øypartiet Leksan øst for Hitra med til kommunen.

Den nåværende kommunen ble i hovedsak dannet 1964 ved sammenslåing av Lensvik kommune, indre del av Agdenes kommune og Ingdalen krets av tidligere Stadsbygd kommune. 1995 ble det meste av området vest for Verrafjorden overført til Snillfjord kommune.

Natur

Landskapet består av kollete åser skilt av små daler og vann. Berggrunnen består i nordvest av diorittiske gneiser, i sørøst av gneiser og glimmerskifere, mens det i et mellomparti nordvest for Lensvik er basaltiske vulkanbergarter. I sistnevnte område finner vi kommunens høyeste topp, Hestgrovheia, på 656 moh.

Bosetning

Bebyggelsen er spredt langs fjordsidene og i de nedre deler av smådalene med en konsentrasjon i bygda Lensvika hvor tettstedet Selbekken ligger. Selbekken er administrasjonssenter med kommunale kontorer, forretninger og skoler. Også sørvest for Agdenes fyr er bosetningen tettere. På Leksan-øyene er det bare noen få bosatte.

Næringsliv

Jordbruk er viktigste næringsvei. 30 % av den dyrkede jorden brukes til åker, særlig bygg og poteter, og 70 % er eng og beite. Jordbær er en spesialitet i Lensvik. En annen viktig næringsgren er pelsdyroppdrett. Det avvirkes trevirke for salg til skurlast og tremasse. Det spesielle kilenotfiske etter laks har vært en viktig binæring, men spiller nå en mindre rolle. Kommunen har lite industri utenom et båtbyggeri.

Samferdsel

Agdenes har veiforbindelse til Orkanger og videre til Trondheim (77 km fra Selbekken, langs Rv. 710/E 39). Fra Selbekken er det daglig hurtigbåtforbindelse til Trondheim, og det er fergeforbindelse over Trondheimsfjorden fra Valset til Brekstad på Fosenhalvøya (Rv. 710).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Agdenes hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med Frøya,HemneHitraMeldalOrkdalRennebu og Snillfjord.

Agdenes kommune tilsvarer soknet Agdenes i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Agdenes til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Agdenes

For statistiske formål er Agdenes kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Selven, Lysheim, Sletvik, Fjorden, Leksa, Ingdalen, Hamna, Singstad, Sterten og Stranda.

Historikk og kultur

Like vest for Agdenes fyr kan man se restene etter moloen og kirken som Øystein Magnusson (ca. 1088–1123) lot bygge. Mange pilegrimer gikk i land her for å unngå den sterke strømmen i Trondheimsfjorden. Stedet heter ennå Hamn.

Kommunevåpenet

Våpenet (godkjent 1991) har et rødt skjoldhode mot en bakgrunn av hermelin. Hermelin symboliserer tradisjonelt det kongelige, men henspiller også på pelsdyr- og jordbærnæringen i kommunen.

Navnet Agdenes kommer av norrønt Agdanes; første ledd har visstnok samme opprinnelse som Aga og Agder, av norrønt ǫgd, være skarp, dvs. landet som stikker ut i havet.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.