Agdenes var en kommune i Trøndelag. Den ble slått sammen med Orkdal, Meldal og østre del av Snillfjord i 2020 til Orkland kommune. Sammenslåingen var del av kommunereformen. Agdenes ligger på sørsiden av ytre del av Trondheimsfjorden, og strekker seg fra Ingdalen i øst til Verrafjorden i vest. Hele artikkelen

Ny artikkel