Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Snillfjord, fjord- og kystkommune i Trøndelag, vest for Orkanger. Snillfjord ligger på østsiden av Hemnfjorden, rundt fjordarmene Snillfjorden og Åstfjorden og avgrenser seg mot nord til Trondheimsleia.

Riksvei 714 går gjennom kommunen. Veien kalles gjerne «lakseveien» og er eneste veiforbindelse til fiskeoppdrettskommunene Hitra og Frøya.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 å dele kommunen i tre i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette var i tråd med lokale vedtak. De tre delene av kommunen går henholdsvis vestover til Hitra for Sundan og Hemnskjela, sørover til Hemne/Halsa for Vennastrandas del, og østover til Orkdal/Agdenes/Meldal for Krokstadøras vedkommende.

Berggrunnen består overveiende av gneis. Fjellene stiger for det meste bratt opp fra fjorden og når topper mellom 400–800 moh. (Gråurda, 791 moh.). 60 % av arealet ligger over grensen for produktiv skog. Jordbruksarealet utgjør ca. 2 % og ligger i mindre, lavereliggende områder ved bukter, fjordarmer og skogkledde daler. I Grytdalen naturreservat, og på grensen mellom Orkdal og Snillfjord er en stor hjortestamme.

Folketallet har siden 1950 gått klart tilbake; i tiårsperioden 1996–2006 med 6,9 % mot en vekst på 7,1 % for fylket som helhet. Kommunen har ingen tettsteder, og bosetningen ligger spredt, hovedsakelig ute ved kysten. Administrasjonssenteret Krokstadøra ligger innerst i Snillfjorden, ved Rv. 714, ca. 200 innb. (2001).

Hovednæringen er landbruk med hovedvekt på jordbruk (vesentlig storfe- og sauehold), til dels kombinert med skogbruk eller fiske; fiskeoppdrett. Det er relativ beskjeden skogavvirkning, 2004 på 2700 m3 hvorav bare 1/4 til industrien. Industrien er beskjeden og omfatter noen mindre virksomheter i trevare- og møbelindustri, i verkstedindustri og i gummi- og plastindustri.

Snillfjord er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 27 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 282 meter.

Rv. 714 kommer østfra Orkdal, går innenfor fjordbotnene og frem til kysten med bro over til øya Hemnskjel og Hitratunnelen videre til Hitra.714 har vært gjennom en betydelig opprusting siden 2011.

Ved Våvatnet tar fylkesvei av til Ytre Snillfjord og videre sørover til Kyrksæterøra i Hemne.

Kommunen ble opprettet i 1964 da østre del av Heim herred og ytre del av Agdenes herred ble slått sammen med daværende Snillfjord kommune. Denne første Snillfjord kommune ble opprettet i 1924 ved utskilling fra Hemne. Kommunen har sine nåværende grenser fra 1995, da kretsen Moldtun med ca. 30 km2 og 21 innb. ble overført fra Agdenes kommune.

Krokstadøra har svømmehall.

Snillfjord hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal og Rennebu.

Snillfjord kommune tilsvarer soknet Snillfjord i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Snillfjord til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Snillfjord kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Aa, Vuttudal/Skårild, Ven, Tannvik, Åstfjorden, Heggstad, Vågan, Sunde, Hemnskjel, Vingvågen, Imsterfjorden/Fenes og Moldtun.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har et sølv greip mot en grønn bakgrunn; det symboliserer både tradisjonelt jordbruk og høsting av tang og tare.

Navnet. Første ledd kommer trolig av et forsvunnet elvenavn, fra norrønt snild, av snjallr, ‘rask‘, i betydningen ’stri elv’.

  • Hallan, Nils m.fl.: Hemneboka, 3 b. 1959
  • Vik, Marie. Vegen til havet: fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel. 2002
  • Snillfjord kirke 100 år: 1899-1999. 1999

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.