Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Snillfjord, kommune i Sør-Trøndelag fylke, vest for Trondheim. Snillfjord ligger på østsiden av Hemnfjorden, rundt fjordarmene Snillfjorden og Åstfjorden og avgrenser seg mot nord til Trondheimsleia.

Riksvei 714 går gjennom kommunen. Veien kalles gjerne «lakseveien» og er eneste veiforbindelse til fiskeoppdrettskommunene Hitra og Frøya.

Kommunestyret i Snillfjord vedtok i juni 2016 å dele kommunen i tre i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. De tre delene av kommunen går henholdsvis vestover til Hitra, sørover til Hemne/Halsa og østover til Orkdal/Agdenes/Meldal.

Berggrunnen består overveiende av gneis. Fjellene stiger for det meste bratt opp fra fjorden og når topper mellom 400–800 moh. (Gråurda, 791 moh.). 60 % av arealet ligger over grensen for produktiv skog. Jordbruksarealet utgjør ca. 2 % og ligger i mindre, lavereliggende områder ved bukter, fjordarmer og skogkledde daler. I Grytdalen naturreservat, og på grensen mellom Orkdal og Snillfjord er en stor hjortestamme.

Folketallet har siden 1950 gått klart tilbake; i tiårsperioden 1996–2006 med 6,9 % mot en vekst på 7,1 % for fylket som helhet. Kommunen har ingen tettsteder, og bosetningen ligger spredt, hovedsakelig ute ved kysten. Administrasjonssenteret Krokstadøra ligger innerst i Snillfjorden, ved Rv. 714, ca. 200 innb. (2001).

Hovednæringen er landbruk med hovedvekt på jordbruk (vesentlig storfe- og sauehold), til dels kombinert med skogbruk eller fiske; fiskeoppdrett. Det er relativ beskjeden skogavvirkning, 2004 på 2700 m3 hvorav bare 1/4 til industrien. Industrien er beskjeden og omfatter noen mindre virksomheter i trevare- og møbelindustri, i verkstedindustri og i gummi- og plastindustri.

Snillfjord er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 27 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 282 meter.

Rv. 714 kommer østfra Orkdal, går innenfor fjordbotnene og frem til kysten med bro over til øya Hemnskjel og Hitratunnelen videre til Hitra.714 har vært gjennom en betydelig opprusting siden 2011.

Ved Våvatnet tar fylkesvei av til Ytre Snillfjord og videre sørover til Kyrksæterøra i Hemne.

Kommunen ble opprettet i 1964 da østre del av Heim herred og ytre del av Agdenes herred ble slått sammen med daværende Snillfjord kommune. Denne første Snillfjord kommune ble opprettet i 1924 ved utskilling fra Hemne. Kommunen har sine nåværende grenser fra 1995, da kretsen Moldtun med ca. 30 km2 og 21 innb. ble overført fra Agdenes kommune.

Krokstadøra har svømmehall.

Snillfjord hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med AgdenesFrøyaHemneHitraMeldalOrkdal og Rennebu.

Snillfjord kommune tilsvarer soknet Snillfjord i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Snillfjord til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Snillfjord kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Aa, Vuttudal/Skårild, Ven, Tannvik, Åstfjorden, Heggstad, Vågan, Sunde, Hemnskjel, Vingvågen, Imsterfjorden/Fenes og Moldtun.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har et sølv greip mot en grønn bakgrunn; symboliserer jordbruk.

Navnet. Første ledd kommer trolig av et forsvunnet elvenavn, fra norrønt snild, av snjallr, 'rask', i betydningen 'stri elv'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.