Snillfjord

Faktaboks

Landareal
508 km²
Innbyggertall
987
Administrasjonssenter
Krokstadøra

Kommunevåpen

Snillfjord, fjord- og kystkommune i Trøndelag, vest for Orkanger. Snillfjord ligger på østsiden av Hemnfjorden, rundt fjordarmene Snillfjorden og Åstfjorden og avgrenser seg mot nord til Trondheimsleia.

Riksvei 714 går gjennom kommunen. Veien kalles gjerne «lakseveien» og er eneste veiforbindelse til fiskeoppdrettskommunene Hitra og Frøya.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 å dele kommunen i tre i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette var i tråd med lokale vedtak.

Kommunedeling

Snillfjord kommune deles i tre 1.1.2020 – som den eneste kommunen i landet. Et område i nordvest går til Hitra kommune, et område i sørvest til den nye Heim kommune, det øvrige slås sammen med nye Orkland kommune.
Nye kommunegrenser av . Gjengitt med tillatelse

Snillfjord er den eneste kommunen i Norge som blir delt i tre i forbindelse med kommunereformen.

De tre delene av kommunen går henholdsvis vestover til Hitra for Sundan og Hemnskjela, sørover til Hemne/Halsa for Vennastrandas del, og østover til Orkdal/Agdenes/Meldal for Krokstadøras vedkommende.

  • Til Hitra går 148,5 kvadratkilometer og 300 innbyggere (31 %)
  • Til Heim går 65,7 kvadratkilometer og 210 innbyggere (21 %)
  • Til Orkland går 433,5 kvadratkilometer og 470 innbyggere (48 %)

(Tallene for innbyggere er basert på folketall fra 2018)

Natur

Snillfjord. Åstfjorden i Snillfjord, mot Hemnefjorden. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Snillfjord (Åstfjorden) av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Berggrunnen består overveiende av gneis. Fjellene stiger for det meste bratt opp fra fjorden og når topper mellom 400–800 moh. (Gråurda, 791 moh.). 60 % av arealet ligger over grensen for produktiv skog. Jordbruksarealet utgjør ca. 2 % og ligger i mindre, lavereliggende områder ved bukter, fjordarmer og skogkledde daler. I Grytdalen naturreservat, og på grensen mellom Orkdal og Snillfjord er en stor hjortestamme.

Bosetning

Folketallet har siden 1950 gått klart tilbake; i tiårsperioden 1996–2006 med 6,9 % mot en vekst på 7,1 % for fylket som helhet. Kommunen har ingen tettsteder, og bosetningen ligger spredt, hovedsakelig ute ved kysten. Administrasjonssenteret Krokstadøra ligger innerst i Snillfjorden, ved Rv. 714, ca. 200 innb. (2001).

Næringsliv

Hovednæringen er landbruk med hovedvekt på jordbruk (vesentlig storfe- og sauehold), til dels kombinert med skogbruk eller fiske; fiskeoppdrett. Det er relativ beskjeden skogavvirkning, 2004 på 2700 m3 hvorav bare 1/4 til industrien. Industrien er beskjeden og omfatter noen mindre virksomheter i trevare- og møbelindustri, i verkstedindustri og i gummi- og plastindustri.

Snillfjord er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 27 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 282 meter.

Samferdsel

Rv. 714 kommer østfra Orkdal, går innenfor fjordbotnene og frem til kysten med bro over til øya Hemnskjel og Hitratunnelen videre til Hitra.714 har vært gjennom en betydelig opprusting siden 2011.

Ved Våvatnet tar fylkesvei av til Ytre Snillfjord og videre sørover til Kyrksæterøra i Hemne.

Historie

Snillfjord kommune ble først opprettet i 1924 ved utskilling fra Hemne.

Kommunen ble utvidet ved kommunereformen i 1964 da østre del av Heim herred og ytre del av Agdenes ble slått sammen med daværende Snillfjord kommune.

Kommunen har sine nåværende grenser fra 1995, da kretsen Moldtun med ca. 30 km2 og 21 innbyggere ble overført fra Agdenes kommune.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Krokstadøra har svømmehall.

Snillfjord hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal og Rennebu.

Snillfjord kommune tilsvarer soknet Snillfjord i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Snillfjord til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Snillfjord

For statistiske formål er Snillfjord kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Aa, Vuttudal/Skårild, Ven, Tannvik, Åstfjorden, Heggstad, Vågan, Sunde, Hemnskjel, Vingvågen, Imsterfjorden/Fenes og Moldtun.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har et sølv greip mot en grønn bakgrunn; det symboliserer både tradisjonelt jordbruk og høsting av tang og tare.

Navnet. Første ledd kommer trolig av et forsvunnet elvenavn, fra norrønt snild, av snjallr, ‘rask‘, i betydningen ’stri elv’.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hallan, Nils m.fl.: Hemneboka, 3 b. 1959
  • Vik, Marie. Vegen til havet: fastlandsforbindelsene til Hitra, Frøya, Fjellværøy og Hemnskjel. 2002
  • Snillfjord kirke 100 år: 1899-1999. 1999

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg