Ullborre, toårig art i kurvplantefamilien. 50–150 cm høy, med store, brede blad, sprikende grener og kulerunde kurver. Kurvdekkbladene er tett ullhårede. Blomsterkronene er røde. Eurasiatisk art som ble tilfeldig innført på 1800-tallet, er i spredning og vokser på avfallsplasser, skrotemark og langs veier nord til Troms.