Hagestemorsblom, samlenavn for mange hageformer av stemorsblom, oppstått ved krysning av V. tricolor med andre Viola-arter. Som oftest ettårig. Blomstene kan bli over 5 cm store, og fargen varierer i nesten alle mulige nyanser, med forskjellige striper og flekker. Hagestemorsblom har i Storbritannia vært en høyt skattet prydplante i mange år, og foredlingsarbeidet begynte omkring 1810. Den dyrkes og finnes forvillet over hele landet.