Mongolspringfrø, ettårig art i springfrøfamilien. 20–60 cm høy, saftig stengel med skarpt tannete blad og blekgule blomster. Kapselen eksploderer ved berøring, slik at frøene slynges ut. Mongolspringfrø er en innført art som er naturalisert mange steder i Sør-Norge, den vokser på flommark og i skyggefull, fuktig løvskog.