Kjempeslirekne, flerårig art i slireknefamilien. 2–3 m høy med grove stengler som minner om bambus. Bladene er store, 30–40 cm lange og hjerteformede. Blomstene er små og grønnhvite. Formerer seg primært ved rotskudd. Kjempeslirekne stammer fra Nordøst-Asia, den dyrkes som prydplante i Norge og finnes forvillet enkelte steder langs kysten til Nordland. Forekommer i dag i økende grad langs veger og spres gjennom flytting av jord, men finnes stadig som salgsvare. Vanskelig å bekjempe; en kombinasjon av nedkutting og kjemisk behandling av stubben har best effekt. Kategori høy risiko på Norsk svarteliste 2012.