Bukketorn, tornet busk i søtvierfamilien. Ca. 1,5 m høy med smale, avlange blad. Blekfiolette blomster og gulrøde bær. Plantes som hekk i hager; er i Norge forvillet omkring Oslofjorden. En nærstående art, kinabukketorn, L. chinense, plantes også av og til. Begge artene selges tørket i handelen under navnet gojibær.