Historia til Folkerepublikken Kina byrjar den 1. oktober 1949, då Folkerepublikken Kina blei proklamert med formann Mao Zedong som president og Zhou Enlai som stats- og utanriksminister. Etter eit hundreår med forfall, utanlandsk anneksjon og borgarkrig fekk Kina ei stabil sentralregjering.Folkerepublikken etterfølgde Republikken Kina, som eksisterte frå 1912 til 1949. Hele artikkelen