Rådgivende politisk organ i Folkerepublikken Kina. Konferansen består av medlemmer av Kinas kommunistparti og andre politiske parti, organisasjoner og enkeltpersoner godkjent av kommunistpartiet. Det største partiet er kommunistpartiet selv, som innehar omtrent en tredel av setene i konferansen. Bakgrunnen for konferansen skriver seg tilbake til før revolusjonen i 1949, da Kinas kommunistparti og Kuomintang så nødvendigheten av tverrpolitiske samtaler etter 2. verdenskrig. Flere andre partier var også med på dette tidspunktet. Konferansen fungerte som lovgivende forsamling frem til 1954 da Folkerepublikken Kina fikk sin første grunnlov. I dag er konferansen stort sett en formell institusjon, men har fremdeles blant annet en rådgivende funksjon for de lovgivende organer. Konferansen møtes årlig - vanligvis samtidig med Den nasjonale folkekongressen. Formann fra 2013 er Yu Zhengsheng.