Folkekommune, tidligere økonomisk og sosial enhet i folkerepublikken Kina 1958–85. Folkekommunene ble opprettet under Det store spranget, den første i Suiping i Hunan. Det ble opprettet 24 000 folkekommuner, delt i 500 000 produksjonsbrigader og 3 mill. produksjonslag. Senere ble størrelsen på mange folkekommuner redusert og antallet økte til ca. 55 000, samtidig som folkekommuner også ble organisert i byene. I gjennomsnitt omfattet en folkekommune ca. 5000 husholdninger.

Folkekommunene ble betraktet som en hjørnestein i Mao Zedongs sosialisme, en grunnidé var at de skulle frembringe en ny mennesketype, det sosialistiske menneske. Ved opprettelsen av folkekommunene fikk de eiendomsretten både til jord som hadde ligget under jordbrukskollektivene og til private hager, husdyr, boliger og andre bruksting. I begynnelsen var all privateiendom avskaffet; etter hvert fravek man i noen grad dette prinsipp. Ledelsen fikk altomfattende ansvar for jordbruk, lokal industri, forvaltning, skolevesen, sosiale tjenester og militær opplæring.

Kommunenes funksjoner gjennomgikk store endringer. I første stadium ble konfiskering av privat eiendom fulgt av et lønnssystem basert på delvis fri forsyning av behovsvarer, en delvis militær organisasjonsform og en begynnende oppløsning av familien. I denne form ble folkekommunene erklært å innevarsle overgangen fra sosialisme til kommunisme. På grunn av produksjonssvikt og motstand blant bøndene ble politikken revidert 1959, senere fulgte andre revisjoner. Medlemmer av folkekommuner fikk tilbake små jordstykker, og etter en periode med felleshusholdning med store kollektivkjøkkener, gikk man tilbake til enkelthusholdninger. En vesentlig del av eiendomsretten og produksjonsledelsen ble overført til produksjonsbrigadene. De minste enhetene, produksjonslagene, var vanligvis de grunnleggende regnskaps- og driftsenheter.

Etter at Kina omkring 1980 innførte det såkalte ansvarssystemet i landbruket, med utvidet adgang til privat drift, ble folkekommunene gjenstand for økende kritikk for ineffektivitet og overdrevent byråkrati. Ved en gjennomgripende administrativ reform 1982–85 ble folkekommunene fratatt nesten alle funksjoner; ordet folkekommune gikk av bruk. Ved nyordningen vendte Kina i hovedsak tilbake til det administrative system fra før 1958. Folkekommunene ble erstattet av bygrender (xiang) produksjonsbrigadene av landsbykomiteer, som velges direkte. På grunnplanet dyrker bøndene jorden nærmest som gamle dagers familiebruk med bygslingskontrakter på opptil 50 år.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.