Kinesisk politiker, forsvarsminister 1975-1978 og Kinas formelle statsoverhode 1976-1983. Født inn i en velstående hakka -familie i Guangdong , tok en militær utdannelse, meldte seg inn i Guomindang og senere kommunistpartiet i 1927. Deltok i mislykkede opprør og måtte flykte til Hongkong og senere Moskva hvor han fikk videre militære utdannelse. Kom tilbake til Kina i 1932 og deltok på "Den lange marsjen" under borgerkrigen. Ble borgermester i Guangzhou før han etterhvert fikk en politisk karriere i Beijing. Han var en sentral leder da " Firerbanden " ble styrtet i 1976 etter Mao Zedongs død. Ye Jianying hadde militær rang som marskalk .