Chai Ling, kinesisk opposisjonell, en av lederne for protestbevegelsen i Beijing våren 1989. Levde skjult inntil hun våren 1990 flyktet til Vesten; senere bosatt i USA.